Dano nam wiele

Dzisiejsza Ewangelia mówi o odpowiedzialności za to, co posiadamy. Kto ma wiele, od tego będzie się też wiele wymagać.

zdjęcie: Backgrounds.hd

2013-10-23

I Rok czytań
Łk 12, 39-48

„Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą”. To nie jest jedyny fragment Ewangelii, w którym Jezus mówi nam o odpowiedzialności za to, co posiadamy na ziemi. Znamy przecież inne słowa: „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego” (Mt 19, 24). Czy to oznacza, że lepiej być biednym i nie gromadzić na ziemi żadnych bogactw? Nie do końca, bo nie chodzi przecież jedynie o dobra materialne. Chodzi o wszystko to, czym obdarza nas Pan Bóg, o wszelkie bogactwa ducha i łaski, z których codziennie korzystamy.

Każdy z nas otrzymuje od Boga niezliczoną liczbę darów. Codziennie jesteśmy świadkami niezwykłego pokazu hojności naszego Ojca. Często jednak zapominamy, że te dary nie są nam dane ot tak sobie. Wszystko co otrzymujemy, dostajemy z jakimś przeznaczeniem. Musimy pamiętać, że od nas samych zależy na ile właściwie będziemy potrafili wykorzystać łaski, którymi zostaliśmy obdarzeni. To tak jak z talentami, o których Jezus mówi w innym fragmencie Pisma. Jeżeli je zakopiemy, nie rozmnożą się. Jeżeli natomiast będziemy z nich właściwie korzystać, przyniosą nam wspaniałe plony.

Jezus nigdy nie zachęca nas do tego abyśmy spoczęli na laurach. Kiedy mówi nam o wymaganiach, jakie ma wobec nas, to nie dlatego, aby nam utrudnić życie. Wręcz przeciwnie. Chrystus pragnie, abyśmy stale rozwijali się i tym samym przybliżali do Nieba. Kiedy daje nam wiele i jednocześnie mówi, że będzie od nas wiele wymagał, to robi to wyłącznie dla naszego dobra. Spełnianie wymagań Pana to najlepsze, co nas może spotkać. Dzięki temu mamy szansę rozwijać się i jeszcze bardziej otwierać na działanie Chrystusa. On nigdy nie oczekuje od nas więcej, niż jesteśmy w stanie udźwignąć. Jeśli wydaje nam się, że nie jesteśmy w stanie spełnić wymagań Pana, to z pewnością jesteśmy w błędzie. Próbując każdego dnia wypełniać zadania, które przeznaczył dla nas Chrystus, możemy być pewni wiecznej nagrody w Niebie.

redakcja, Autorzy tekstów, Najnowsze, Rozważanie

nd pn wt śr cz pt sb

28

29

30

1

2

3

5

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

Dzisiaj: 26.05.2024