Patronalne święto Apostolstwa Chorych

6 lipca radujemy się wspomnieniem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Z tej okazji, w sobotę 5 lipca chorzy, niepełnosprawni oraz osoby starsze spotkają się na Jasnej Górze, na 49. Ogólnopolskiej Pielgrzymce.

2014-07-04

Sobór Watykański II wyraźnie stwierdza, że Maryja „w Kościele świętym zajmuje miejsce najwyższe po Chrystusie, a zarazem nam najbliższe” (Lumen gentium nr 54).  Ta „bliskość” Maryi sprawia, że i ludzie chorzy, niepełnosprawni oraz cierpiący wskutek podeszłego wieku, zawsze pragnęli w Niej widzieć swoja Opiekunkę i Wspomożycielkę, traktując Ją jak pochodzący od samego Boga balsam na wszystkie swe zranienia duszy i ciała. Jej tytuł „Uzdrowienie Chorych” zdaje się sugerować też niezawodność Maryi, jako tego Boskiego Leku. To Bóg jest Tym, który uzdrawia, zaś Matka Boża jest środkiem, poprzez który Bóg udziela zdrowia. Dlatego nie zwracamy się do Niej jak do Uzdrowicielki, lecz tytułujemy Ją Uzdrowieniem Chorych.

Święto Matki Bożej Uzdrowienia Chorych ustanowił papież Paweł VI. On również mianował Ją główną Patronką Apostolstwa Chorych w Polsce . Od 1968 r. to Jej święto obchodzone jest 6 lipca każdego roku. Oto treść papieskiego dekretu:

„Zbożne dzieła, które świadczą, że jesteśmy chrześcijanami — niemało przyczyniają się do tego, że ci, którzy chorują i cierpią boleści, doznają ulgi i pociechy. Za Przewodniczkę w tych dziełach chrześcijańskiej miłości słusznie uważana jest Dziewica i Boża rodzicielka. Owszem, Ona to, pobożnie wzywana, nie przestaje, macierzyńską swą opieką podnosić na duchu potrzebujących i nieszczęśliwych. Ją przeto, wzywaną przez Kościół jako ,,Uzdrowienie Chorych", Członkowie „Unii Apostolstwa Chorych" i wszyscy chorzy w Polsce czczą ze szczególnym pietyzmem i obrali sobie za Niebieską Patronkę.

Dlatego Umiłowany Syn Nasz Stefan, Świętego Rzymskiego Kościoła Kardynał — Prezbiter Wyszyński, Arcybiskup Gnieźnieński i Warszawski w imieniu wszystkich Biskupów Polski, zwrócił się do nas z prośbą, abyśmy wybór ten zatwierdzili. Spełniając chętnie to życzenie, My, zasięgnąwszy opinii Kongregacji Obrzędów, z całą świadomością i dojrzała rozwagą, oraz na mocy pełni władzy Apostolskiej, niniejszym Pismem na zawsze błogosławioną Maryję Dziewicę, której nadano tytuł „Uzdrowienie Chorych”, na główną u Boga Patronkę całej „Unii Apostolstwa Chorych” i wszystkich chorych w Polsce zatwierdzamy, czyli na nowo ustanawiamy i ogłaszamy, dodając wszystkie honory i przywileje liturgiczne, przysługujące prawnie wszystkim Patronom różnych społeczności, łącznie z uprawnieniem obchodzenia Jej święta corocznie w dniu 6 lipca oraz używania własnego formularza Mszy św. (…).

Wbrew ewentualnie przeciwnym zarządzeniom orzekamy i postanawiamy, ze niniejsze Pismo staje się i pozostaje prawomocne, ważne i skuteczne wszędzie i zawsze; otrzymuje i wywołuje swe pełne i całkowite skutki; ci zaś, których dotyczy i będzie dotyczyć, obecnie i w przyszłości, mogą powołać się na nie całkowicie, tak należy sprawę osądzać i rozumieć. Odtąd wszystko staje się nieważne i bez znaczenia, jeśli cos inaczej, przeciw Pismu mogłoby się zdarzyć ze strony kogokolwiek lub jakiejkolwiek władzy, świadomie czy nieświadomie.

Dan w Rzymie, u św. Piotra pod pieczęcią Rybaka dnia 27 stycznia w Roku Pańskim 1968, w piątym roku Naszego Pontyfikatu”.

Tak więc, od 1968 r., dzień 6 lipca stał się dla osób chorych, niepełnosprawnych i starszych w Polsce dniem pielgrzymkowym do Jasnogórskiej Pani a także do innych sanktuariów Maryjnych.

Gdy wieść o tym wydarzeniu dotarła do wszystkich polskich diecezji, ówczesny administrator apostolski archidiecezji lubaczowskiej ks. bp Jan Nowicki przysłał do sekretariatu Apostolstwa Chorych w Katowicach piękny kolorowy obrazek Matki Bożej, szczycącej się od wieków tytułem Uzdrowienia Chorych. Tytuł ten nadał jej jeszcze papież Pius V. Maryja w tym wizerunku czczona była od chwili ukoronowania Jej wizerunku przez Kapitułę Watykańską w 1668 roku w kościele ojców kamilianów pod wezwaniem św. Marii Magdaleny Pokutnicy w Rzymie. Od tej pory już kilkadziesiąt kopii tego Wizerunku czczonych jest na całym świecie, także w Polsce. Na Górnym Śląsku, gdzie mieści się siedziba Apostolstwa Chorych, kościoły pod wezwaniem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych znajdują się w Katowicach, w Tychach i w Orłowcu niedaleko Pszowa. Maryja Uzdrowienie Chorych w tym wizerunku czczona jest również przez członków Apostolstwa Chorych. To Ona wyprasza im łaskę zdrowia, a jeśli taka jest Boża wola, także łaskę wiernego i cierpliwego dźwigania krzyża wraz z Jej Synem Jezusem Chrystusem.

Podczas tegorocznej 49. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Chorych na Jasną Górę pragniemy dziękować Bogu nie tylko za wszelkie osobiste łaski itrzymane od Niego za pośrednictwem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, ale także za dar kanonizacji Jana Pawła II oraz 85 lat działania w Polsce Apostolstwa Chorych.

Dajmund Danuta, Autorzy tekstów, Pielgrzymki, Wydarzenia, Teksty polecane

Rozważania różańcowe

nd pn wt śr cz pt sb

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

Dzisiaj: 09.05.2021