Beatyfikacja Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej (AKTUALIZACJA)

W niedzielę 12 września 2021 roku w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie odbędzie się beatyfikacja Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Jak wziąć udział w tym wydarzeniu? Gdzie będą organizowane wydarzenia towarzyszące? Przedstawiamy najważniejsze informacje.

zdjęcie: www.beatyfikacja.info

2021-09-07

 • Data, godzina i miejsce: 12 września, godz. 12:00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie
 • Jak wziąć udział w beatyfikacji: W związku z pandemią w głównych uroczystościach będzie mogło wziąć udział 7-8 tysięcy osób – wstęp będą miały wyłącznie osoby posiadające kartę wstępu. Z każdej diecezji w uroczystościach beatyfikacyjnych udział weźmie kilkuosobowa reprezentacja świeckich i duchownych – proces rejestracji uczestników został już zakończony.
  Udział w beatyfikacji odbędzie się przede wszystkim drogą medialną, transmisję wszystkich uroczystości przeprowadzi Telewizja Publiczna.
 • Udział parafii w beatyfikacji: diecezje otrzymały możliwość instalacji telebimów z celu połączenia się „telemostem” z centralnymi uroczystościami.
 • W dniu beatyfikacji dla uczestników uroczystości Świątynia zostanie otwarta o godz. 9.00. Duchowe przygotowanie rozpocznie się o 10.30, zaś o godz. 12.00 Msza Święta pod przewodnictwem Kardynała Marcello Semeraro, Prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, Legata Papieskiego, z udziałem Episkopatu Polski i kapłanów reprezentujących poszczególne diecezje.
 • CZĘSTOCHOWA, JASNA GÓRA: Ojcowie Paulini zapraszają na wspólne przeżywanie beatyfikacji – zaproszenie kierowane jest do wszystkich, którzy nie będą mogli być w tym dniu w Warszawie: 12 września o godz. 9:00 zostanie zainaugurowane wspólne oczekiwanie, podczas którego zabrzmią utwory z projektu muzycznego „Czas to miłość – polscy artyści dla Prymasa Wyszyńskiego”. O godz. 11:00 na Szczycie zostanie odprawiona niedzielna msza św., po której za pomocą specjalnego telemostu zgromadzeni połączą się ze Świątynią Opatrzności Bożej w Warszawie, gdzie zaplanowano główne uroczystości beatyfikacyjne. Po zakończeniu uroczystości, w kaplicy Matki Bożej, zostanie odprawiona jedna z pierwszych mszy dziękczynnych za nowego Błogosławionego.

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI BEATYFIKACYJNYCH

Uroczysta Msza święta rozpocznie się procesją, w której kardynałowie i arcybiskupi wraz z asystą przejdą do prezbiterium Świątyni Opatrzności Bożej. Podczas okadzenia ołtarza zabrzmi hymn „Gaude Mater Polonia”.

Obrzęd beatyfikacji będzie miał miejsce zaraz na początku Mszy świętej, bezpośrednio po akcie pokuty. Najpierw metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz wypowie oficjalną prośbę o włączenie w poczet błogosławionych Prymasa Wyszyńskiego i matki Czackiej a następnie przedstawi ich życiorysy.

Najważniejszy moment obrzędu beatyfikacji nastąpi chwilę potem, gdy papieski delegat kard. Semeraro wygłosi w języku łacińskim formułę beatyfikacyjną. Jej polskie tłumaczenie odczyta wiernym bp Michał Janocha. Uczestnicy uroczystości odpowiedzą śpiewem  modlitwy „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”. W tym czasie zostaną odsłonięte wizerunki nowych błogosławionych.

Wizerunki

Wizerunek bł. Stefana Wyszyńskiego odsłonią członkowie założonego przez niego w 1952 r. Ruchu Apostolskiego „Rodzina Rodzin” – Hanna Kordyasz Piotr Kordyasz, znany autor książki „Stefek” o dzieciństwie kard. Stefana Wyszyńskiego.

Wizerunek bł. Elżbiety Czackiej odsłonią s. Aleksandra Maczuga s. Klara Zosik, nauczycielki i wychowawczynie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

Następnie wyruszy procesja z relikwiami nowych błogosławionych, gdzie w prezbiterium odda im cześć główny celebrans kard. Semeraro.

Relikwiarze

Relikwiarz bł. Stefana Wyszyńskiego wniosą uzdrowiona za wstawiennictwem nowego błogosławionego s. Nulla Lucyna Garlińska oraz przedstawicielki Instytutu Prymasa Wyszyńskiego Krystyna Szajer, która najdłużej pracowała w sekretariacie prymasa Stefana Wyszyńskiego i Dorota Pawlas. Reprezentują dwa pokolenia instytutu, założonego przez kard. Wyszyńskiego: najstarsze i najmłodsze.

Relikwiarz bł. Elżbiety Czackiej wniosą: uzdrowiona za wstawiennictwem błogosławionej Karolina Gawrych, niewidoma Teresa Dederko oraz matka Judyta Olechowska FSK, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.

Podczas wniesienia relikwii zebrani w Świątyni wraz z chórami zaśpiewają hymny beatyfikacyjne, skomponowane specjalnie na tę okazję: „Soli Deo – Jedynemu Bogu” autorstwa ks. prałata Wiesława Kądzieli do słów bp. Józefa Zawitkowskiego, oraz “Błogosławiona Matko Niewidomych” do tekstu s. Damiany Laske FSK z muzyką Piotra Pałki.

Kard. Nycz – w imieniu Archidiecezji Warszawskiej, Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Krzyża oraz całego Kościoła w Polsce – podziękuje papieżowi za ogłoszenie nowych błogosławionych a uczestnicy liturgii zaśpiewają „Chwała na wysokości Bogu”. Obrzęd beatyfikacji zakończy modlitwą – tzw. kolektą kard. Semeraro.

Dalsza część Mszy świętej będzie celebrowana według formularza mszalnego ze święta Najświętszego Imienia Maryi, które przypada 12 września. Wybrano go specjalnie (zamiast z niedzieli) ze względu na duchowość maryjną nowych błogosławionych.

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie ze starotestamentalnej księgi Mądrości Syracha (Syr 24, 9-12. 19-22) przeczyta Izabela Szwarocka, absolwentka Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

Psalm responsoryjny zaśpiewa ks. Mikołaj Derentowicz, kapłan Archidiecezji Warszawskiej.

Drugie czytanie z Listu św. Pawła do Kolosan (Kol 3, 12-18) odczyta aktor Radosław Pazura, a Ewangelię (Mt 12, 46-50) – diakon Piotr Kostrzewa z Archidiecezji Warszawskiej.

Homilię wygłosi papieski wysłannik kard. Marcello Semeraro. Rozpocznie ją w języku włoskim, a następnie jej polskie tłumaczenie odczyta bp Piotr Jarecki. Zakończenie homilii  będzie w języku włoskim, ponownie głos zabierze kard. Semeraro.

Modlitwa wiernych

Po wyznaniu wiary (czyli „Wierzę w Boga”) rozpocznie się modlitwa powszechna; Kolejne intencje modlitewne odczytają:

 1. Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego (za Kościół)
 2. s. Jadwiga Maciejczyk ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża (za papieża Franciszka i uczestników Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie)
 3. Maria Żychlińska z Ruchu Pomocników Matki Kościoła, założonego przez kard. Stefana Wyszyńskiego (za wierzących w Chrystusa)
 4. Wojciech Włodarczyk, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, w województwie małopolskim (za Ojczyznę)
 5. kl. Mateusz Jabłoński, niewidomy kleryk z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie (za chorych, zagubionych, opuszczonych i dotkniętych cierpieniem)
 6. Anna Rokicka-Broniatowska z Ruchu Apostolskiego  „Rodzina Rodzin” (za uczestników uroczystości beatyfikacyjnych i łączących się duchowo)

Liturgia Eucharystyczna

rozpocznie się przygotowaniem darów. Procesja z darami, wyruszy od Bramy Miłosierdzia (została ona przeniesiona do Świątyni Opatrzności Bożej po Światowych Dniach Młodzieży – Kraków 2016).

 1. Laptop przyniosą wychowankowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach – Adam Przybylski i Gabriela Grabowska oraz Andrzej Sikorski, wychowawca i przewodnik. Po uroczystościach laptop zostanie przekazany uczniom z Rwandy, gdzie Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża również prowadzi ośrodek dla osób niewidomych.
 2. Ornat z aplikacjami wykonanymi przez niewidomą absolwentkę Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach przyniosą siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża – niewidoma s. Ignacja Moroczkos. Cypriana Anna Cudna i s. Sara Kieliszek. Po beatyfikacji zostanie przekazany Świątyni Opatrzności Bożej.
 3. Kielich i świecę dar Prezydenta RP przyniosą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP – Grażyna Ignaczak BandychPiotr Ćwik i Paweł Szrot.
 4. przedstawiciele Kościoła Grekokatolickiego – Iryna YurkivBorys Lajkosz i  ks. Bogdan Kryba przyniosą ikonę
 5. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej dla kaplicy w Zambii ofiarują przedstawicielki Instytutu Prymasa Wyszyńskiego – Maria GabiniewiczDiana Samoraj i Michalina Jankowska.
 6. Dary ołtarza: chleb i wino  w ręce głównego celebransa przekażą Renata Nowacka i Dariusz Nowacki z Ruchu Pomocników Matki Kościoła oraz Piotr Ziemecki z Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego “SOLI DEO”.

Po modlitwie nad darami rozpocznie się prefacja o Najświętszej Maryi Pannie, Modlitwa Eucharystyczna i obrzędy Komunii  świętej. Komunię świętą będzie można przyjąć w Świątyni oraz w sektorach na zewnątrz.

Zakończenie

Po Komunii świętej głos zabierze kard. Nycz. Ostatnim akcentem Mszy św. beatyfikacyjnej będzie uroczyste błogosławieństwo, po którym zabrzmi „Boże coś Polskę”.

Błogosławieństwo to, obejmie też parafian z Ochotnicy Dolnej w diecezji tarnowskiej, którzy przywiozą na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia kamień węgielny pod budowę nowego kościoła pw. bł. Stefana Wyszyńskiego. Podczas Mszy świętej kamień będzie znajdował się w pobliżu ołtarza.

Po błogosławieństwie kard. Semeraro wraz z kardynałami, arcybiskupami, nuncjuszem apostolskim, prezydium Konferencji Episkopatu Polski i asystą przejdą do zakrystii Świątyni Opatrzności Bożej.

Uroczystość beatyfikacyjną uświetnią:

 • Orkiestra Symfoniczna Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Dyrektor kmdr ppor. Jarosław Rywalski.
 • Chór Archikatedry Warszawskiej, Dyrygent: Dariusz Zimnicki.
 • Chór Tibi Domine, Dyrygent: Dariusz Zimnicki.
 • Cantores Minores – Archikatedralny Chór Męski, Dyrygent: Franciszek Kubicki.
 • Chór Centrum Myśli Jana Pawła II, Dyrygent: Jan Krutul.
 • Warszawski Chór Papieski im. św. Jana Pawła II, Dyrygent: Zofia Borkowska.
 • Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża.
 • Solistka: Dominika Zamara – sopran.
 • Organy: Radosław Kustra.
 • Dyrygent: Sławek A. Wróblewski

Autorzy tekstów, redakcja, Najnowsze, bieżące

Rozważania różańcowe

nd pn wt śr cz pt sb

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

16

17

18

20

23

24

25

26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dzisiaj: 25.09.2021