Prezentacja Orędzia na XXVIII Światowy Dzień Chorego

Jednym z wydarzeń wprowadzających w tegoroczny Światowy Dzień Chorego była prezentacja Orędzia, przygotowanego z okazji tego dnia przez Papieża Franciszka. Miała ona miejsce 6 lutego o godz. 10.00 w dwóch miejscach jednocześnie: w Centrum Onkologii Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach.

zdjęcie: Apostolstwo Chorych

2020-02-06

Katowicką konferencję prasową poprzedziło wprowadzenie prowincjała Zakonu Bonifratrów w Polsce, br. Łukasza Dmowskiego OH, który pokrótce przedstawił historię Zakonu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego 400-letnią obecność w Polsce. Po nim głos zabrał ks. dr Wojciech Bartoszek, krajowy duszpasterz Apostolstwa Chorych, który przywitał prelegentów i zebranych gości. Wśród uczestników panelu znaleźli się: ks. abp dr Wiktor Skworc – metropolita katowicki, ks. dr Marcin Niesporek – duszpasterz służby zdrowia w Archidiecezji Katowickiej, p. dr Elżbieta Kortyczko – prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, p. Anna Stolorz – reprezentująca środowisko osób chorych. Oprócz nich w konferencji wzięli udział przedstawiciele szpitala Zakonu Bonifratrów i środowisk z nim związanych, kapelani szpitali w Katowicach, Tychach i Rybniku, pracownicy i członkowie Apostolstwa Chorych oraz dziennikarze.

Ksiądz Wojciech Bartoszek przypomniał zebranym, że celem tego szczególnego spotkania jest ukazanie treści orędzia Papieża Franciszka na XXVIII Światowy Dzień Chorego.

Metropolita katowicki zwrócił uwagę zabranych na to, że coroczny Dzień Chorego to moment, kiedy z wdzięcznością myślimy o św. Janie Pawle II, który zainicjował obchody tego święta. Przypada ono 11 lutego, we wspomnienie NMP z Lourdes – jest to miejsce, w którym wielu chorych z całego świata doznaje uzdrowienia duchowego i fizycznego. Mottem biblijnym tegorocznego Orędzia są słowa: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28). Arcybiskup Skworc podkreślił, że Jezus był Człowiekiem, więc doświadczał ludzkich trudności. Zauważył też, że dokument jest adresowany również do tych, którzy zajmują się chorymi, także do Kościoła. Kościół ma stawać się gospodą, do której człowieka zranionego przyprowadził samarytanin. Papieskie Orędzie zauważa posługę służby zdrowia w miejscach, gdzie toczą się wojny.

Ksiądz Marcin Niesporek odwołał się do swojego doświadczenia kapelana hospicjum, podkreślając, że zasadniczym zadaniem kapelanów jest udzielanie sakramentów oraz modlitwa. Nawiązując do treści Orędzia na Światowy Dzień Chorego, zauważył zatroskanie Papieża o nienaruszalność życia ludzkiego, jego wezwanie do ochrony tego życia na każdym etapie rozwoju, szczególnie w tym wymiarze finalnym. Dla ks. Niesporka kluczem tego orędzia jest słowo „miłosierdzie”, które Papież utożsamia z samym Chrystusem, Jego odnawiającą mocą.

Doktor Elżbieta Kortyczko ukazała znaczenie dokumentu dla posługi lekarzy. Podkreśliła, że obok profesjonalizmu i kompetencji bardzo ważna jest chrześcijańska miłość. Lekarz ma przynosić ulgę i pokrzepienie chorym. Papież przypomina, że człowiek ma nie tylko ciało, ale ma też wymiar relacyjny, intelektualny i duchowy, dlatego lekarz musi integralnie podchodzić do człowieka.

Jako ostatnia w tej części spotkania głos zabrała p. Anna Stolorz, poruszająca się na wózku członkini Apostolstwa Chorych. Do Apostolstwa trafiła po pierwszej Archidiecezjalnej Pielgrzymce Chorych do Lourdes. Właśnie tam, w Lourdes, poczuła, że Pan Jezus mówi jej, jak przyjąć to cierpienie, że warto to zrobić i ofiarować za innych, szczególnie w momentach, kiedy jest bardzo ciężko.

Po konferencji prasowej, ks. abp Wiktor Skworc udał się na oddziały szpitala Bonifratrów, by spotkać się z chorymi, natomiast pozostali uczestnicy spotkania kontynuowali rozmowy w szpitalnej kawiarence.

Autorzy tekstów, S. Aleksandra, Najnowsze

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

9

15

16

17

19

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1

2

3

4

5

6

Dzisiaj: 21.06.2024