Spotkania pracowników Służby Zdrowia

Z okazji święta św. Łukasza, patrona środowiska medycznego, w wielu miejscach w Polsce odbywały się spotkania dla pracowników Służby Zdrowia.

zdjęcie: www.commons.wikimedia.org

2019-10-19

Biskup Romuald Kamiński, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, przewodniczył dorocznemu spotkaniu pracowników Służby Zdrowia, które odbyło się w wigilię wspomnienia św. Łukasza w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na stołecznej Pradze. Zainaugurowała je uroczysta msza św., której przewodniczył biskup warszawsko-praski. Po liturgii w podziemiach świątyni odbyła się gala wręczenia medali i odznaczeń zasłużonym na polu posługi medycznej.

Chcieliśmy podziękować tym wszystkim, którzy na co dzień z całym oddaniem i zaangażowaniem służą pacjentom zarówno w wymiarze opieki lekarskiej, jak i pielęgniarskiej, czy w końcu jako wolontariusze poprzez swoja obecność, słowo oraz niesienie Najświętszego Sakramentu jak w przypadku nadzwyczajnych szafarzy komunii św. – powiedział Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia, ks. Arkadiusz Zawistowski.

W homilii bp Kamiński zachęcał do spojrzenia na chorobę i cierpienie w świetle wiary. Podkreślił, że zdrowie nie jest w życiu największą wartością, ale relacja z Bogiem i drugim człowiekiem. Przyznał, że trzeba czynić wszystko co jest możliwe by wesprzeć pacjenta, ale nie można nadmiernie obciążać się kiedy brakuje środków, wiedzy, czy postęp nauki okazują się nie wystarczające. - Są wartości wyższe. W tym wyścigu o zdrowie można coś ważnego przeoczyć, coś może nam umknąć i kosztem zdobytego dobrostanu fizycznego na innej płaszczyźnie naszego życia poniesiemy klęskę – ostrzegł duchowny.

Zachęcał, by w sytuacjach trudnych szukać mądrości i pomocy u Boga, który jest jedynym ratunkiem człowieka. - Nie potrzeba wiele trudu. Wystarczy delikatny poryw serca i wołanie do Chrystusa, a On przyjdzie ze swoją mocą i podniesie, umocni, da światło – przekonywał bp Kamiński nawiązując do spotkania Jezusa z uczniami zmierzającymi do Emaus.

Zwrócił uwagę, że niejednokrotnie doświadczenie choroby, które przyciska człowieka do ziemi jest dla niego czasem głębszej refleksji i przewartościowania własnego życia. - Jezus często poprzez trudne sytuacja doprowadza daną osobę do odzyskania wiary, nadając sens jej życiu, bądź pomnaża jej wiarę by wzrastała w świętości – powiedział biskup.

Jako przykład służby pacjentom wskazał postać miłosiernego Samarytanina z Ewangelii, który nie tylko zatrzymał się przy człowieku, ale również podjął konkretny wysiłek by przyjść mu z pomocą. – Trzeba mieć otwarte serce, by dostrzec cierpiącego, który potrzebuje naszej uwagi, towarzyszenia oraz wsparcia, które niekiedy będzie nas kosztowało czas i zaangażowanie – powiedział bp Kamiński.

Po liturgii w podziemiach katedry odbyła się uroczystość wręczenia medali i odznaczeń zasłużonym na polu posługi medycznej. Wśród nich znaleźli się między innymi: dr Hanna Sulikowska, dr Stanisław Nitek, dr Janusza Meder, dyr. Jarosław Chmielewski, Krystyna Starosta, Elżbieta Murawska, Iwona Stanis, Hanna Stanisławska, oraz s. Milena Kamieniecka.

Uroczystości uświetnił koncert muzyczny, który wykonał duet Beata i Jakub Paulscy.

Z kolei modlitwa i wykład prof. Anny Grzegorczyk „Testament duchowy św. Edyty Stein” towarzyszyły poznańskim obchodom święta św. Łukasza, patrona lekarzy. „Święty Łukasz pokazuje nam prawdę o Jezusie Chrystusie jako Synu Bożym i Zbawicielu świata, o Kościele i o nas samych” – mówił podczas Mszy św. ks. dr Adam Sikora, duszpasterz służby zdrowia Archidiecezji Poznańskiej.

W homilii wskazał na kategorię prawdy, którą człowiek żyje na co dzień. Kaznodzieja podkreślił, że prawda buduje relacje międzyludzkie i wspólnotę, ale szczególne znaczenie ma w relacji lekarz – pacjent.

„W specyficznej relacji między chorym a tym, który go leczy, prawda znajduje swoje szczególne miejsce. Z jednej strony pacjent musi stanąć w prawdzie wobec choroby, a z drugiej lekarz przekazuje prawdę o stanie zdrowia chorego, do której pacjent ma prawo” – zauważył ks. dr Sikora.

Po Mszy św. w sali przykatedralnej „Laboratorium wiary” odbył się wykład „Testament duchowy św. Edyty Stein”, który wygłosiła prof. Anna Grzegorczyk, filozof i kulturoznawca.

Kierowniczka Zakładu Semiotyki Kultury oraz dyrektorka Centrum Badań im. Edyty Stein Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przypomniała przesłanie świętej patronki Europy, zawarte w jej pismach.

„Wybory naukowe skłoniły Edytę do wejścia w szkołę fenomenologów. Odkrywanie prawdy i filozoficzne sformułowanie, co to jest prawda stają się powołaniem młodej Żydówki” – podkreśliła prof. Grzegorczyk.

Zaznaczyła, że poszukiwanie prawdy, która jest sensem życia i światłem każdego człowieka, sprawiło, że Edyta staje osobą wierzącą. „Odkrywa, że Bóg jest prawdą i to prawdą jedyną” – mówiła prelegentka.

Prof. Grzegorczyk zauważyła, że Edyta z osoby indyferentnej religijnie staje się osobą wierzącą. Odkrywa, że Bóg jest miłością, nadaje życiu sens i je podtrzymuje. „Jeśli odłączymy się od tej miłości, odłączymy się od tego, co nas stwarza” – przypomniała słowa świętej.

Zauważyła, że na początku drogi filozoficznej św. Edyty stanął św. Łukasz. „To co w swojej Ewangelii i Dziejach Apostolskich głosi św. Łukasz jest tym, co u końca swej drogi odkrywa św. Edyta” – stwierdziła prelegentka.

Prof. Grzegorczyk zwróciła uwagę na teologię krzyża świętej patronki Europy. „Wiedza krzyża to wiedza mądrościowa. Sens życia winien być podporządkowany Bogu. Prawda, krzyż, miłość i modlitwa są nierozdzielne” – zaznaczyła.

Organizatorami spotkania były: Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich – Oddział w Poznaniu, Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Poznańskiej oraz Studium Pogłębienia Wiedzy Religijnej Parafii Archikatedralnej.

Metropolita lubelski abp Stanisław Budzik przewodniczył Mszy św. z okazji liturgicznego wspomnienia św. Łukasza, patrona służby zdrowia w lubelskim kościele św. Judy Tadeusza. Świątynia powstała dzięki Stowarzyszeniu „Misericordia”, tegorocznemu laureatowi nagrody Totus Tuus.

Zwracając się do personelu i pacjentów szpitala, abp Budzik przypomniał postać innego apostoła, św. Tomasza, który według ewangelii został zaproszony przez zmartwychwstałego Jezusa do dotknięcia Jego ran. – Żadnego cierpienia nie da się łatwo wymazać ani zapomnieć. Rany pozostają ranami. Tylko Miłość jest w stanie przeżyć śmierć i przebitymi rękami zburzyć jej wrota – tłumaczył.

Hierarcha przestrzegł, by zła nigdy nie traktować tak, jakby do niego należało ostatnie słowo. – Nie bójmy się uwierzyć miłości, nawet jeśli według wszystkich kryteriów wydaje się, że przegrywa. Nie wolno nam kapitulować przed ogniem cierpienia, jeśli nie potrafimy go do końca ugasić – mówił abp Budzik.

Metropolita lubelski zauważył, że współczesnymi ranami Jezusa są te miejsca, w których krzywdzony jest człowiek. – Krzyż Chrystusa był zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla pogan, ale dla tych, którzy mu uwierzyli jest mądrością Bożą. Jezus ukrzyżowany i zmartwychwstały mówi nam, że wszędzie tam, gdzie jest ludzkie cierpienie, jest i On. Rany tego świata są dla nas wyzwaniem – powiedział kaznodzieja.

Po mszy, abp Budzik poświęcił krzyże, które zostaną powieszone w salach dla pacjentów Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego na lubelskich Abramowicach.

Budowa kościoła św. Judy Tadeusza, który znajduje się w sąsiedztwie szpitala, rozpoczęła się w 1996 r., a już dwa lata później uroczystego poświęcenia świątyni dokonał abp Józef Życiński. Przestrzeń sakralna służy pensjonariuszom szpitala, tworząc miejsce wyciszenia i modlitwy, a sama bryła kościoła jest elementem logotypu Stowarzyszenia „Misericordia”.

Centralne obchody ku czci święto św. Łukasza w Diecezji Płockiej odbyły się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. M. Kacprzaka w Płocku. Mszy św. z udziałem przedstawicieli służby zdrowia w kaplicy szpitalnej pw. św. Ojca Pio przewodniczył ks. kan. dr Jarosław Kamiński, dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej: „Droga do świętości wiedzie przez jak najlepsze spełnianie codziennych obowiązków” – zwrócił uwagę kaznodzieja.

Ks. Jarosław Kamiński w kazaniu podkreślił, że św. Łukasz, lekarz, miał odwagę, aby porzucić swoje dotychczasowe życie i pójść za Jezusem. Dzięki temu powstała jedna z Ewangelii. Św. Łukasz zwrócił w niej uwagę, że nie wystarczy dbać o wymiar cielesny życia, ale także o jego ducha.

Przypomniał również, że w Płocku obchodzone są właśnie Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej, którym patronuje św. Jan Paweł II, który zachęcał do tego, aby „wstać i iść”. W Starym Sączu w 1991 roku, gdy dokonał kanonizacji św. Kingi, zaapelował, aby „nie lękać się świętości” i uczynić nowe tysiąclecie „erą ludzi świętych”.

„Świętość nie jest luksusem dla nielicznych, dla elity, ale zwykłym obowiązkiem - moim i twoim. Inny ze świętych, Josemaria Escrivá, mówił, że droga do świętości wiedzie poprzez spełnianie codziennych obowiązków. Dlatego prawdziwa świętość nie ma nic wspólnego z dziwactwem, ale życiem jak Pan Bóg przykazał, spełnianiem codziennych obowiązków jak się najlepiej potrafi” – przekonywał ks. Kamiński.

Poprosił, aby modlić się o świętość zarówno dla służby zdrowia, jak i pacjentów, bo świętość nie jest „luksusem zarezerwowanym dla nielicznych”, ale drogą, którą ma kroczyć współczesny człowiek, aby dotrzeć do nieba. Jak dodał, święci, to nie dziwacy, ale „ludzie z krwi i kości”.

W programie spotkania znalazł się także referat ks. dr. Łukasza Zdunkiewicza, wicedyrektora Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia” w Płocku pt. „Św. Łukasz Ewangelista i przesłanie Jezusa, które zawarł w swoich pismach”. Zwrócił on uwagę, że autor Trzeciej Ewangelii pisał o Jezusie w bardzo ujmujący sposób: np. George Bernard Shaw stwierdził, iż dzięki św. Łukaszowi Zbawiciel „zdobył najwięcej ludzkich serc”.

„W swoim dziele pozostawił on bardzo żywy obraz Jezusa Chrystusa, ściśle związany z historią człowieka, jego cierpieniem i doświadczeniami. Jezus pochyla się nad cierpiącymi i `ostatnimi` ludźmi na ziemi. Dante Algierii określił św. Łukasza jako `scriba mansuetudinis Christi` - pisarz łagodności, dobroci, miłosierdzia i czułości Jezusa. Praktyczny wymiar jego miłości do ludzi stanowi miłosierdzie” – powiedział ks. Łukasz Zdunkiewicz.

Zwrócił też uwagę na rolę modlitwy u Łukasza: Jezus przedstawiany jest w szczególnych momentach życia właśnie podczas modlitwy. Poza tym Jego Jezus, to Zbawiciel świata, pełen współczucia i miłości dla ludzi odrzuconych, z marginesu, którzy najbardziej potrzebują miłosiernej miłości Boga.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy płockiego szpitala na „Winiarach” oraz przedstawiciele placówek medycznych z diecezji. Reprezentowane były też m.in. Okręgowa Izba Lekarska i Okręgowa Rada Lekarska.

Organizatorami diecezjalnych obchodów ku czci patrona służby zdrowia byli: ks. Marcin Zboiński, diecezjalny duszpasterz służby zdrowia i Stanisław Kwiatkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

Autorzy tekstów, KAI, Najnowsze

Rozważania różańcowe

nd pn wt śr cz pt sb

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 06.06.2020