Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

Zbliża się Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny Październik 2019 ogłoszony przez Papieża Franciszka z okazji 100-lecia Listu Apostolskiego papieża Benedykta XV „Maximum illud” – o misjach.

zdjęcie: www.misje.diecezja.pl

2019-09-25

Mottem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”.

Papież zaznaczył, że obchody Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego mają się przyczynić do rozbudzenia świadomości misji ad gentes i podjęcia z nową energią misyjnej przemiany życia i duszpasterstwa. Chodzi o to, aby wszystkim wiernym leżało naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne; aby rozwinęło się umiłowanie misji, będących „umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu”.

Logo Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego przedstawia krzyż opasujący swymi ramionami kulę ziemską. Poszczególne kolory odwołują się do barw, które tradycyjnie symbolizują kontynenty: czerwony – Ameryka, zielony – Afryka, niebieski – Oceania, żółty – Azja, biały – Europa.

Wskazówki papieża Franciszka i Kongregacji Ewangelizacji Narodów dotyczące misyjnej odnowy Kościoła, w ramach dobrego przygotowania i przeżycia Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego:

  • osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową,
  • czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach,
  • pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej misji ad gentes,
  • realizacja miłości w formie wspierania ogromnego dzieła misji ad gentes i chrześcijańskiej formacji w Kościołach będących w największej potrzebie.

Harmonogram watykańskich obchodów Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego

1 października godz. 18.00 – w liturgiczne wspomnienie św. Teresy z Lisieux, patronki misji, w bazylice św. Piotra papież Franciszek odprawi Nieszpory, inaugurując tym samym Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny; poprzedzone one będą czuwaniem modlitewnym ze świadectwami misjonarzy, które rozpocznie się o godz. 17.15.

20 października godz. 10.30 – Niedziela Misyjna – na Placu św. Piotra o papież Franciszek – wraz z biskupami uczestniczącymi w Zgromadzeniu Specjalnym Synodu Biskupów dla Amazonii – będzie przewodniczył Mszy św.

Te dwie uroczystości będą transmitowane na żywo: https://www.youtube.com/user/vatican i https://www.vaticannews.va/, a także przez sieci telewizyjne odbierające sygnał z Telewizji Watykańskiej.

7 października godz. 15.00 –w bazylice Matki Bożej Większej kardynał Fernando Filoni, prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów, poprowadzi o modlitwę różańcową, która Papieskim Dziełom Misyjnym jest szczególnie bliska. Radio Maryja w wielu krajach będzie transmitowało tę modlitwę na żywo.

Bieżące wydarzenia można śledzić na międzynarodowej stronie www Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego http://www.october2019.va/en.html

Harmonogram ważniejszych misyjnych wydarzeń w diecezjach polskich w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym

1 października – Msza św. radiowa z Bazyliki Katedralnej w Kielcach pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego, inaugurująca Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w diecezji kieleckiej

1 października – uroczysta Eucharystia na rozpoczęcie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w parafii katedralnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu

3 października godz. 16.20 – różaniec i Msza św. w intencji płockich misjonarzy w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku

5 października – Forum Misyjne Archidiecezji Lubelskiej

5 października - Diecezjalna Pielgrzymka Parafialnych Kół Żywego Różańca do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie (diecezja legnicka): katecheza misyjna i modlitwa różańcowa w intencji misji

5 października – uroczysta inauguracja Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego Diecezji Radomskiej pod przewodnictwem ks. biskupa Henryka Tomasika w ramach Pielgrzymki Rodziny Różańcowej Diecezji Radomskiej do Matki Bożej Królowej Różańca św. w Wysokim Kole; koncert dedykowany członkom Żywego Różańca i wszystkim współpracownikom misji

5 października godz. 10.00 – otwarcie wystawy „Misyjne drogi Kapłanów Diecezji Płockiej” w Muzeum Diecezjalnym w Płocku

6 października, godz. 11.00 – Msza św. radiowa z Bazyliki Katedralnej w Kielcach pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego w intencji misjonarzy i misjonarek

9 października godz. 9.00 – II Metropolitalny Kongres Misyjny w Rudach Raciborskich: spotkanie kół, środowisk i sympatyków misji z diecezji katowickiej, gliwickiej, opolskiej i sosnowieckiej

10 października godz. 16.20 – różaniec i Msza św. w intencji płockich misjonarzy w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku

12 października 18.00 – koncert z redukcji jezuickich w Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie w wykonaniu Chóru Kameralnego Dysonans

15 października – I Archidiecezjalne Forum Misyjne, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego

17 października godz. 16.20 – różaniec i Msza św. w intencji płockich misjonarzy w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku

19 października – dzień skupienia sióstr zakonnych posługujących i mieszkających na terenie diecezji legnickiej (WSD w Legnicy): konferencja o tematyce misyjnej

19 października – Kielce: konferencja misyjna dla kapłanów „Duchowość misyjna kapłana diecezjalnego”

19 października – koncert misyjny w parafii św. Stanisława Biskupa w Kielcach, dedykowany misjonarzom i misjonarkom pochodzących z diecezji kieleckiej oraz wszystkim wspierającym Dzieło Misyjne Kościoła

20 października – Niedziela Misyjna godz. 11.30 – Msza św. w intencji misji sprawowana przez Bpa Romana Marcinkowskiego w Bazylice Katedralnej w Płocku

20 października – Niedziela Misyjna – Eucharystia w katedrze legnickiej w intencji misyjnego dzieła Kościoła sprawowana przez biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego o godz. 10.00. Podczas wszystkich Mszy św. tego dnia w katedrze obecni będą członkowie Wolontariatu Misyjnego Salvator z Wrocławia, którzy po Mszach św. będą dzielić się świadectwem posługi misyjnej

20 października – nabożeństwo różańcowe z rozważaniami misyjnymi przygotowane i prowadzone przez Kleryckie Ognisko Misyjne Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy

20 października Niedziela Misyjna – Msza św. w intencji misji i misjonarzy sprawowana przez ks. biskupa Piotra Turzyńskiego w kościele stacyjnym w Zwoleniu (diecezja radomska)

24 października godz. 16.20 – różaniec i Msza św. w intencji płockich misjonarzy w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku

25 października – WSD w Kielcach – sesja misjologiczna

25 października godz. 18.00 – parafia Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju (archidiecezja katowicka) – koncert muzyki barokowej w wykonaniu chóru i orkiestry z Boliwii Palmarito & Urubicha

25 października – różaniec w intencji misji we wszystkich parafiach diecezji płockiej

27 października godz. 15.00 – Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (archidiecezja katowicka) – spotkanie środowisk misyjnych na zakończenie Tygodnia Misyjnego

31 października 16.20 – różaniec i Msza św. w intencji płockich misjonarzy w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku


Warto przeczytać:


Modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny Październik 2019

Boże Ojcze, Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, po zmartwychwstaniu powierzył swoim uczniom misję: „Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”. Ty nam przypominasz, że przez chrzest zostaliśmy włączeni w misję Kościoła. Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski, byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii, aby misja powierzona Kościołowi, wciąż jeszcze daleka do zrealizowania, mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby niesienia światu życia i światła. Spraw, byśmy tak działali, aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością i miłosierdziem Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Autorzy tekstów, redakcja, Najnowsze

Kim jesteśmy?

Rozważania różańcowe

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

7

9

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

1

2

3

4

5

6

7

Dzisiaj: 26.02.2020