,,Problemy etyczne w opiece hospicyjnej”

15 listopada 2014 r. w Krakowie pod honorowym patronatem Jego Eminencji ks. Kardynała Stanisława Dziwisza odbędzie się sympozjum skierowane do pracowników medycznych zespołów paliatywnych i hospicyjnych w Polsce.Jego tematem są aspekty etyczne w opiece nad nieuleczalnie chorym w ostatnim okresie jego życia oraz dyskusja dotycząca problemów, na jakie napotykają pracownicy i wolontariusze w realizacji opieki.

Miłosierny Samarytanin, Federico Benkovich (1677-1753)

zdjęcie: www.lwow.eu

2014-11-13

Międzywydziałowy Instytut Bioetyki UPJPII
Forum Hospicjów Polskich
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”

zapraszają na

Sympozjum

,,Problemy etyczne w opiece hospicyjnej”

Kraków 15 listopada 2014 r.

 

Patronat Honorowy

Jego Eminencja Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz

 

Komitet honorowy

Jego Magnificencja Ks. Rektor Prof. dr hab. Wojciech Zyzak
Ks. dr hab.  Andrzej Muszala Dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki UPJPII

Tematem sympozjum skierowanego do pracowników medycznych zespołów paliatywnych i hospicyjnych w Polsce są aspekty etyczne w opiece nad nieuleczalnie chorym w ostatnim okresie jego życia oraz dyskusja dotycząca nad problemów na jakie napotykają pracownicy i wolontariusze w realizacji opieki.

Program

10.00 - Otwarcie Sympozjum

Sesja I - Prowadzenie O. dr Jerzy Brusiło OFMConv.

10.15 - Autonomia lekarza i pacjenta, klauzula sumienia i dylematy wokół zgody pacjenta - ks. dr hab. Lucjan Szczepaniak SCJ
10.40 - Teologia choroby i umierania - aspekty duchowe opieki nad pacjentem w stanie terminalnym – ks. dr hab. Andrzej Muszala
11.05 - Pytanie o miejsce Hipokratesa i Samarytanina we współczesnej medycynie - ks. dr hab. Antoni Bartoszek 
11.30 –Wpływ przemian gospodarczych w Polsce na relację lekarz-pacjent - dr n. med. Marcin Jacek Jabłoński
11.55 – Rola komitetów bioetycznych w pracy lekarza – ks. dr Jerzy Brusiło
12. 20 dyskusja
13.15 - Lunch

II Sesja Prowadzenie Ks. A.Dziedziul MIC 

13.45 - Aspekty prawne w pracy lekarza – prawnik  
14.10 -  Kampanie społeczne i edukacyjne oraz ich rola w propagowaniu opieki hospicyjnej
14.10 – Dyskusja – zebranie tematów do spotkania dyskusyjnego na temat dylematów prawnych pracownika medycznego.
14.40 -  Kampanie społeczne i edukacyjne oraz ich rola w propagowaniu opieki hospicyjnej – Zespół Hospicjum św. Łazarza
15.00 – Msza św.

INFORMACJE

Wykładowcy:

Ks. dr hab. Antoni Bartoszek – Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego  
O. dr Jerzy Brusiło  - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Międzywydziałowy Instytut Bioetyki
Ks. Andrzej Dziedziul Dyrektor Hospicjum Domowego księży Marianów w Warszawie, kapelan Forum Ruchu Hospicyjnego
dr n. med. Marcin Jacek Jabłoński – Instytut Psychologii Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie
Ks. prof. Andrzej Muszala dyrektor Międzywydziałowego Instytuty Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
Ks. dr hab. Lucjan Szczepaniak -  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Międzywydziałowy Instytut Bioetyki

Miejsce konferencji:

Centrum Konferencyjne Uniwersytetu Rolniczego, al. 29 listopada 46 (Gmach Wydziału Leśnego)

Kontakt:

FORUM HOSPICJÓW POLSKICH, ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków
tel/fax 012 6414659; e-mail:zarzad@hospicjum.org

Opłata konferencyjna: uczestnictwo nieodpłatne

Inne wydarzenie, Relacje i zaproszenia, Wydarzenia, redakcja, Autorzy tekstów, Najnowsze

nd pn wt śr cz pt sb

28

29

30

31

1

2

3

4

5

7

8

9

10

12

14

15

17

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dzisiaj: 25.02.2024