Szkaplerz – Szata Maryi

zdjęcie: Danuta Dajmund

Duchowe znaczenie szkaplerza

Szkaplerz jest szatą Maryi, znakiem pokuty i nawrócenia. Kto przyjmuje szkaplerz, wyrzeka się złego ducha i oddaje się Maryi jako Jej dziecko. Kto przyjmuje szkaplerz – jak św. Jan pod krzyżem – przyjmuje tym samym Maryję do siebie, by żyć w zjednoczeniu z Nią i jej służyć. Szkaplerz oznacza przymierze przyjaźni z Maryją, w którym Ona zobowiązuje się dopomóc nam do zbawienia i uświęcenia, a my zobowiązujemy się do Jej naśladowania, służenia Jej i rozszerzania Jej czci. Szkaplerz oznacza także poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi i naśladowanie Jej cnót, szczególnie cnoty czystości i pokory.

Obietnice szkaplerzne

Cała maryjna tradycja Karmelu wiąże ze szkaplerzem dwie wielkie obietnice Maryi i dwie łaski, które z nich wypływają:

  • Kto umrze odziany w szkaplerz, nie dozna ognia piekielnego.
  • Wybawienie z czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci.
  • Pomoc i obrona w niebezpieczeństwach duszy i ciała.
  • Uczestnictwo w dobrach duchowych całego zakonu karmelitańskiego (Msze, modlitwy, pokuty i ofiary) za życia i po śmierci.

Zobowiązania szkaplerzne

Aby dostąpić spełnienia wielkich obietnic związanych ze szkaplerzem, potrzeba z naszej strony gotowości do podjęcia pewnych zobowiązań:

  • Zobowiązujemy się do czynienia pokuty, zachowywania przykazań i życia w łasce uświęcającej a także do podejmowania wyrzeczeń i umartwień.
  • Zobowiązujemy się do zachowania czystości według stanu, naśladowania cnót Matki Bożej i starania się o świętość życia.
  • Zobowiązujemy się do codziennej wyznaczonej przez kapłana modlitwy.
  • Zobowiązujemy się do życia duchem i misją zakonu karmelitańskiego, co w praktyce oznacza, że szerzyć będziemy ideę szkaplerza i wspierać duchowo i w miarę możliwości materialnie dzieła podejmowane przez zakon karmelitański.

Miesięcznik, Numer archiwalny, 2012-nr-07, Rozmaitości

nd pn wt śr cz pt sb

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 22.04.2024