Program

Międzynarodowa Konferencja Naukowa – 18 lutego 2014 r. w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego

zdjęcie: canstockphoto.pl

2014-01-02

na temat:
WIARA I MIŁOŚĆ WOBEC «BÓLU DUSZY»
znaczenie duchowości w opiece nad chorym oraz w doświadczeniu choroby

30 lat Listu Apostolskiego Salvifici doloris Jana Pawła II


  SŁOWO WSTĘPNE (9.00)
Ks. dr hab. Antoni Bartoszek, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
Dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ŚUM

POZDROWIENIA
Abp dr Wiktor Skworc, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
Abp dr Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia
Bp dr Stefan Regmunt, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Służby Zdrowia
  
 SESJA I (9.30-10.30)

INTERDYSCYPLINARNA DYSKUSJA WOKÓŁ «BÓLU DUSZY»
Moderator: dr Mariola Kozubek

Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Współczesna wieloznaczność duchowości  
Dr n. med. Agnieszka Prymus, Szpital MSW, Katowice    
Wpływ religijności na przeżywanie choroby – przegląd najnowszych badań  
Franz Coriasco, publicysta i pisarz, Rzym
Il senso del dolore: un ponte tra credenti e non-credenti
(Sens cierpienia: most pomiędzy wierzącymi i niewierzącymi)

Dyskusja

SESJA II (10.40-11.50)

«BÓL DUSZY» JAKO OFIARA (TEORIA I PRAKTYKA)

Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Współcierpiący, Bolesna. O ofierze, cierpieniu i bólu w ujęciu teologicznodogmatycznym
Ks. Janusz Malski, Moderator Generalny Cichych Pracowników Krzyża, Włochy
Chorzy i niepełnosprawni aktywnymi podmiotami w dziele ewangelizacji
– według charyzmatu bł. Luigiego Novarese
Diakon Martial Codou, Francja
Niewidzialny Klasztor Jana Pawła II – duchowość i pedagogia
Dyskusja            
  
PRZERWA (11.50-12.30)

SESJA III  (12.30-13.15)

WSPÓLNOTA KOŚCIOŁA I MEDYCYNA WOBEC «BÓLU DUSZY» CHOREGO

Moderator: dr Marek Wójtowicz

Abp dr Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia
 Promocja duchowego wymiaru terapii jako jedno z istotnych zadań
Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia

Prof. dr hab. Witold Lukas, Śląski Uniwersytet Medyczny
Rola medycyny rodzinnej we wdrażaniu nowych modeli opieki nad pacjentem  
Dyskusja

SESJA IV (13.15-15.00)  

DROGA DUCHOWA W DOŚWIADCZENIU CHOROBY BŁ. CHIARY LUCE BADANO


Maria Teresa i Ruggero Badano, Chicca i Franz Coriasco, Włochy
Duchowa droga bł. Chiary Luce Badano – świadectwo rodziców i przyjaciół
Dyskusja

PODSUMOWANIE
Ks. dr Wojciech Bartoszek, Krajowy Duszpasterz Apostolstwa Chorych


Zainteresowani uczestnicy Konferencji mają możliwość otrzymania certyfikatu
z pięcioma punktami edukacyjnymi przyznanymi przez Okręgową Izbę Lekarską


Organizatorzy:

•    Zakład Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
•    Zakład Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
      w Katowicach
•    Wspólnota Apostolstwa Chorych

We współpracy:

•    Ruch Focolari    
•    Studenckie Koło Naukowe Nauk o Rodzinie PRO – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Patronat honorowy:

JE Abp dr Wiktor Skworc, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UŚ
JE Abp dr Zygmunt Zimowski, przew. Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia, Watykan
JE Bp dr Stefan Regmunt, przew. Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Służby Zdrowia
JM prof. dr hab. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego
JM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Adresaci:

Pracownicy nauk medycznych, nauk o rodzinie, teologii;
pracownicy oraz wolontariusze instytucji i organizacji dla osób chorych, niepełnosprawnych i starszych;
studenci medycyny, nauk o rodzinie, teologii;
samorządowcy.

Patronat medialny:

„Gość Niedzielny”, Telewizja Katowice, Rado eM, „Apostolstwo Chorych”

 


przeczytaj list Rektora Uniwersytetu Śląskiego►

redakcja, Dzień Chorego, Autorzy tekstów, Wydarzenia

nd pn wt śr cz pt sb

30

1

2

3

4

6

7

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dzisiaj: 28.05.2023