ks. Krzysztof Gac – diecezja rzeszowska

Duszpasterz Chorych i Niepełnosprawnych diecezji rzeszowskiej.

2022-01-18

Ksiądz Krzysztof Gac jest diecezjalnym duszpasterzem chorych i niepełnosprawnych, a także proboszczem kościoła Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Małopolskim.

O swojej posłudze pisze tak:

Wyświęcony na kapłana w 1991 roku w Tarnowie, po utworzeniu diecezji rzeszowskiej w 1993 roku zostałem do niej właśnie inkardynowany. Jestem budowniczym, a od 11 lat proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Małopolskim. Kościół ten od 3 października 2021 roku jest diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, które zostało związane z Dziełem Apostolstwa Chorych. Ja natomiast, wolą Księdza Biskupa Jana Wątroby, zostałem wyznaczony i mianowany Diecezjalnym Duszpasterzem Apostolstwa Chorych w Diecezji Rzeszowskiej. Choć jesteśmy na początku drogi, to jednak pragniemy, aby nasze Sanktuarium stało się centrum duszpasterskim, "gdzie  jak napisał ks. Biskup w dekrecie – ludzie szczególnie doświadczeni cierpieniem i chorobą, znajdą umocnienie, pociechę i źródło Bożej łaski". Pragniemy zatem podtrzymać istniejące dotąd i wypracować nowe formy kultu, nabożeństwa i działania duszpasterskie, które mogłyby pomóc tak naszym wiernym, jak i przybywającym tu pielgrzymom, przeżywać swoje choroby i cierpienia w łączności z cierpieniem Chrystusa. W każdy drugi piątek miesiąca modlimy się przywołując wstawiennictwa św. Faustyny w intencji chorych i cierpiących i kończąc to nabożeństwo błogosławieństwem lourdzkim. 11 lutego 2022 roku odbędzie się w naszym Sanktuarium specjalne nabożeństwo dla chorych i cierpiących z udzieleniem namaszczenia chorych dla – w miarę możliwości – szerszej grupy wiernych i pielgrzymów. Natomiast w sobotę przed Świętem Miłosierdzia zorganizujemy Dzień Chorych dla tych, którzy zechcą przybyć do nas z terenu diecezji. Myślimy także o zorganizowaniu spotkania Duszpasterzy Służby Zdrowia. Osobiście bardzo zależy mi na rozwoju tego młodego Sanktuarium i Duszpasterstwa, które może być pomocą dla wielu chorych i cierpiących naszych parafian oraz diecezjan.   

Adres e-mail do ks. Krzysztofa: kgac65@gmail.com

Duszpasterze diecezjalni

nd pn wt śr cz pt sb

25

26

27

28

29

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

Dzisiaj: 05.03.2024