ks. Bogusław Suszyło – archidiecezja lubelska

Duszpasterz chorych i niepełnosprawnych archidiecezji lubelskiej.

2022-01-13

Ksiądz Bogusław Suszyło jest diecezjalnym duszpasterzem chorych i niepełnosprawnych, a także rektorem kościoła św. Piotra Ap. w Lublinie – ul. Królewska 9 20-109 Lublin

O swojej posłudze pisze tak:

Od 2000 roku jestem kapłanem archidiecezji lubelskiej. Pracę z  chorymi zaczynałem jako kleryk w Katolickim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siloe”. (1995–2000). Od praktyk diakońskich w 1999 roku jestem związany z „Domem Spotkania” Caritas archidiecezji lubelskiej, gdzie co roku odbywają się wczasorekolekcje dla osób starszych i  z niepełnosprawnościami. Przyjechałem tu najpierw jako diakon, aby po prostu służyć (diakoni mają praktykę wakacyjną przy osobach z niepełnosprawnościami: wspólna modlitwa, karmienie, mycie, słuchanie, zabawa). Tak zaczęła się ta przygoda. Przyjeżdżałem tu regularnie, od 2002 roku prowadząc turnusy. W 2004 roku arcybiskup Józef Życiński  mianował mnie duszpasterzem osób chorych i niepełnosprawnych. W 2005 roku, kiedy zostałem mianowany kapelanem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, wraz z duszpasterzem służby zdrowia, ks. Krzysztofem Podstawką, zacząłem współorganizować Dzień Chorego. Poszedłem na psychologię na KUL, którą ukończyłem w 2009 roku. W 2011 roku zostałem mianowany dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy „Misericordia” w Lublinie, działającego przy Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”. Zostałem również duszpasterzem Pomocy Społecznej w naszym województwie (organizowałem pielgrzymki pomocy społecznej naszego województwa, z diecezji lubelskiej, zamojsko-lubaczowskiej, siedleckiej i sandomierskiej; odwiedzałem ośrodki oraz ich pensjonariuszy i uczestników). Obecnie pracuję jako katecheta, psycholog, prezes Stowarzyszenia „Za murami” – dla osób wykluczonych (chorych, z niepełnosprawnościami, alkoholików, rodzin wielodzietnych) oraz kapelan Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siloe”. Do mych zadań duszpasterza osób chorych i z niepełnosprawnościami należy: organizacja (wraz z Caritas) wczasorekolekcji dla osób chorych i z niepełnosprawnością w „Domu Spotkania” Caritas w Dąbrownicy; spotkanie wielkanocne i opłatkowe dla osób chorych i z niepełnosprawnościami z udziałem biskupa; organizacja Dnia Chorego; pomoc osobom chorym czy z niepełnosprawnościami w codziennych czynnościach (wolontariat – Osobisty Asystent Osoby Niepełnosprawnej); współpraca z różnymi stowarzyszeniami i organizacjami pomagającymi osobom potrzebującym.

Adres e-mail do ks. Bogusława: bs501676583@gmail.com

Duszpasterze diecezjalni

nd pn wt śr cz pt sb

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

16

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dzisiaj: 30.11.2022