Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła

Szczególna łaska sakramentów uzdrowienia.

2013-06-06

Danuta Dajmund
 

Pod takim hasłem przebiega tegoroczny, obchodzony już po raz dwudziesty, Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez papieża Jana Pawła II 13 maja 1992 r. – w 75. rocznicę objawień fatimskich i 11. rocznicę zamachu na jego życie. Podczas tego szczególnego Dnia Kościół zwraca uwagę na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym, a także dowartościowanie ich cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim duchowej.  

Cele te są bardzo bliskie także Apostolstwu Chorych, które stara się je realizować już przez ponad 80 lat. Kiedy trzy lata temu, w XVII Światowy Dzień Chorego, odchodził do Pana ks. Czesław Podleski - wieloletni Sekretarza Apostolstwa Chorych, przyjaciel i opiekun cierpiących, wiedzieliśmy, że tracimy człowieka, który jak mało kto rozumiał nie tylko potrzeby udręczonego chorobą i bólem ciała, ale starał się nieść pokój i ukojenie także duszom ludzi cierpiących. Odwiedzając chorych w domach, szpitalach czy ośrodkach pomocy społecznej, przynosił im łaskę Chrystusowego przebaczenia i Pokarm Eucharystyczny na dalsze dni i miesiące ich krzyżowej drogi. Niestrudzenie, dzień po dniu swego niemal piętnastoletniego posługiwania jako Krajowy Duszpasterz Apostolstwa Chorych, przynosił powierzonym jego duszpasterskiej pieczy ludziom – cierpiącym, samotnym i steranym wiekiem - pociechę i siłę płynącą z sakramentów uzdrowienia. Pokrzepiał Bożym Słowem zarówno w bezpośrednich kontaktach, jak i w audycjach radiowych oraz za pośrednictwem miesięcznika „Apostolstwo Chorych”. Pan wynagrodził jego służbę szczególną łaską, powołując go do życia wiecznego w dniu poświęconym orędowniczce cierpiących – Matce Bożej z Lourdes, która jest patronką Światowego Dnia Chorego.

Ksiądz Czesław Podleski nieustannie stawiał sobie aktualne i dziś pytanie o to, czego oczekuje człowiek chory od kapłana. Próbując na nie odpowiedzieć, tak pisał:

„Człowiek chory oczekuje od kapłana obecności, żeby nie patrzał na zegarek, żeby miał czas porozmawiać, żeby umiał wysłuchać i zrozumieć chorego, żeby mówił o sensie ludzkiego cierpienia. Temat zbawczego cierpienia wciąż pojawiał się w nauczaniu Jana Pawła II. Powstaje pytanie, kto ma mówić choremu na sali szpitalnej o zbawczym cierpieniu? Z badań przeprowadzonych wśród pacjentów jednego z naszych szpitali wynika, że na ten temat powinien mówić kapłan. Tym większa nasza kapłańska odpowiedzialność w tym zakresie.

(…) Zadaniem kapłana jest troska o formację wewnętrzną chorego, a to wymaga systematycznej pracy. Właściwa postawa pomaga w chrześcijańskim przeżyciu choroby i cierpienia, zbliża do Boga. Przede wszystkim należy rozwijać cnotę wiary, bo bez niej nikt nie zrozumie sensu cierpienia. Chrystus w czasie swojej działalności łączył uzdrowienie z wiarą. Należy także podkreślać potrzebę i znaczenie dobrej modlitwy. Każdy człowiek a tym bardziej chory potrzebuje bliskiego kontaktu z Bogiem. Papież Pius XI powiedział, że cierpienie jest najwyższą forma modlitwy. Oczywiście nie należy nakłaniać chorych do długich modlitw. Nawet modlitwa Apostolstwa Chorych nie jest obowiązkowa. Chory powinien modlić się o powrót do zdrowia, gdyż Kościół nigdy nie uznaje cierpiętnictwa.

Nie wszyscy, którzy mają głęboką wiarę i modlą się zostaną wyleczeni, ale w modlitwie Bóg pociesza chorego, uzdalnia do dawania świadectwa przez cierpienie. Przez modlitwę chory uspokaja się i godzi się z wolą Bożą. Czas cierpienia to bardzo często okres rekolekcji. Wielu chorych dopiero w chorobie ma czas, aby zając stanowisko wobec swojego życia.

(…) Dla niektórych chorych kapłan przy łóżku jest zwiastunem śmierci, a nie życia. Oczywiście wiele zależy od postawy kapłana, od jego dobroci, wiedzy, taktu. Lekarze stwierdzają, że sakrament pokuty działa dodatnio na człowieka chorego. Nowoczesna medycyna często podkreśla fakt, że stan duchowy człowieka jest ściśle związany z jego przeżyciami religijnymi. Spowiedź może wiele pomóc, usunąć wrażenie, że np. cierpienie jest następstwem grzechu, dać pokój i radość. Dobrze przeżyta spowiedź często przynosi choremu pomoc w powrocie do zdrowia i zbliża go do Boga. Taki człowiek nie będzie odkładał sakramentu Pokuty na ostatnią chwilę przed śmiercią. Dalszym etapem formacji wewnętrznej chorego jest Msza Święta. Ks. Michał Rękas, założyciel Apostolstwa Chorych w Polsce pouczał, że „Chrystus na krzyżu, chrześcijanin chory, gdy jest w stanie łaski i cierpi z poddaniem się woli Bożej, a także kapłan przy ołtarzu – to jeden i ten sam Chrystus ofiarujący się za zbawienie świata”. Człowiek chory ma okazję do ścisłego zjednoczenia się z Chrystusem podczas Jego ofiary Mszy Świętej.

Wielu chorych domaga się częstej Komunii świętej. Kiedy wracają do swojego domu z kliniki lub ze szpitala, gdzie kapłan codziennie przynosił im Pana Jezusa, teraz, w swoim mieszkaniu, odczuwają jej brak. Pewnym rozwiązaniem problemu są świeccy szafarze komunii świętej, którzy w rannych godzinach przynoszą choremu Komunię Świętą. (…) Chorzy mają do spełnienia trudne posłannictwo – posłannictwo cierpienia, dlatego muszą także mieć możność częstego przyjmowania Komunii świętej. Wielką pomocą dla człowieka chorego jest też Sakrament Chorych. Najnowsze dokumenty Kościoła podkreślają uzdrawiającą moc tego sakramentu. Jezus uzdrawia także dzisiaj”.

Drodzy Bracia i Siostry! Uczestnicząc w obchodach XX Światowego Dnia Chorego w Waszych parafiach czy w kaplicach szpitalnych, pamiętajcie w modlitwach także o tych, którzy posługują Wam w Imię Jezusa Chrystusa – o kapłanach, zwłaszcza kapelanach szpitalnych - aby potrafili skutecznie pomagać chorym w spotkaniu z Chrystusem cierpiącym, zbawiającym, ale i uzdrawiającym. Proście również o łaskę życia wiecznego dla tych, którzy już odeszli do Pana, zwłaszcza dla śp. ks. Czesława Podleskiego oraz ks. Michała Rękasa – założyciela i pierwszego duszpasterza Apostolstwa Chorych, którego Bóg powołał do wieczności 48 lat temu – 15 lutego. Proście Pana, aby Apostolstwo Chorych mogło nadal być płaszczyzną spotkania Boga i człowieka cierpiącego, który jest najbardziej umiłowaną cząstką Kościoła.

Miesięcznik, Numer archiwalny, 2012-nr-02

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

Dzisiaj: 19.01.2022