Pamięć i modlitwa

Słowo przed XX Światowym Dniem Chorego

2013-06-06

Drodzy Diecezjanie!

W sobotę, 11 lutego, przypada w kalendarzu liturgicznym Kościoła wspomnienie NMP z Lourdes. Z inicjatywy Jana Pawła II, od roku 1992, obchodzimy ten dzień jako Światowy Dzień Chorego. Jest on okazją do przypomnienia ludzkich i chrześcijańskich powinności względem każdego chorego, które w różnym stopniu spoczywają na władzach państwowych, samorządzie, rodzinie, Kościele, wspólnocie parafialnej, jak i na każdym z nas. Niestety, o tych obowiązkach często nie pamiętamy lub pamiętać nie chcemy. Zaś ich przypomnienie jest szczególnie ważne, kiedy wielu z was doświadcza dramatycznej sytuacji w polskiej służbie zdrowia.

Chaos, jaki w ostatnich tygodniach zapanował w kwestii refundacji leków przepisywanych pacjentom, i trudności z otrzymaniem szybkiej specjalistycznej pomocy są dowodem tego dramatyzmu i świadczą o nieudolności osób odpowiedzialnych za kształtowanie i rozwiązywanie tak ważnej społecznie sprawy, jaką jest zdrowie obywateli. Wszelkie napięcia, konflikty pomiędzy władzą państwową a samorządami: lekarskim czy aptekarskim uderzają w chorego, niszczą zaufanie do państwa i jego organów, do lekarzy, do farmaceutów, rodzą frustrację i pogłębiają nasz niepokój. Jest to ostatecznie niepokój o przyszłość.

W tej sytuacji na poparcie zasługują wszelkie inicjatywy społeczne służące reformie ochrony zdrowia, a zwłaszcza leczeniu chorób i szeroko pojętej profilaktyce. Człowiek, zwłaszcza człowiek chory, powinien być podmiotem wszystkich tych działań. Nie wolno dopuścić do sytuacji, aby pieniądz, zysk czy oszczędności zasłoniły ten naczelny cel – dobro chorego, jego powrót do zdrowia. Nie wolno przy tym zapominać, że troska o zachowanie zdrowia jest podstawową powinnością, co więcej, Bożym przykazaniem dotyczącym każdego z nas!

Bracia i Siostry!

Pamiętajmy również, że wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc choremu i cierpiącemu, żadna terapia nie zastąpi relacji międzyosobowych, pełnych zaufania odniesień między chorym a lekarzem, pielęgniarką oraz jego najbliższymi, w tym także z duszpasterzami. Każdy chory oczekuje na moralne i modlitewne wsparcie, towarzyszenie w chorobie, dzielenie się nadzieją i życzliwością. Bądźmy zatem przy chorym z darem modlitwy, bliskości, miłości i życzliwości.

Posługując choremu i niepełnosprawnemu, przedłużamy działanie samego Chrystusa, który szczególnie ich umiłował. Z serdecznej opieki nad chorymi rodzi się apostolstwo chorych. Towarzysząc choremu w jego cierpieniu, możemy dostrzec w nim cierpiące oblicze Jezusa. Możemy ponadto odkryć duchową drogę chorego: od dramatycznego wołania do Boga – niech odejdzie ode mnie kielich cierpienia, do przyjęcia go (por. Łk 22, 42) i dźwigania w łączności z krzyżem Chrystusa oraz ofiarowania go za Kościół i za zbawienie innych. W ten sposób cierpienie staje się tworzywem budowania Kościoła, który niech będzie naszym domem, miejscem wymiany duchowych darów. Niech świadomość tego procesu sprawi, że każdy będzie się czuł w Kościele zauważony i potrzebny.

Drodzy Diecezjanie!

W bieżącym roku Ojciec Święty Benedykt XVI w orędziu na XX Światowy Dzień Chorego, nawiązując do opisu ewangelicznego uzdrowienia Samarytanina, zachęca każdego chorego chrześcijanina oraz posługujących im do odważnego odkrywania wartości sakramentów uzdrowienia, tzn. sakramentu pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych, które osiągają swoją pełnię w Komunii eucharystycznej. Sakramenty te to leczący Chrystus, wypowiadający nad chorym słowa: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.

Bracia i Siostry!

Wszystkie wspólnoty parafialne całej archidiecezji zachęcam do zorganizowania w sobotę, 11 lutego, Dnia Chorego, który
może być połączony, zgodnie z sugestią Ojca Świętego, z celebracją sakramentów uzdrowienia chrześcijańskiego. Niech Eucharystia stanie się centrum przeżywania tego święta w parafii. Zaś po jej zakończeniu, zgodnie z praktyką pielęgnowaną w sanktuarium w Lourdes, można udzielić każdemu choremu błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Spotkanie Jezusa Eucharystycznego pomoże każdemu choremu i cierpiącemu jednoczyć się z Nim oraz wprowadzi na duchową drogę pełnego ofiarowania się Kościołowi.

Niech w przygotowanie obchodów Dnia Chorego w parafii włączą się wszyscy parafianie, a przede wszystkim parafialne zespoły charytatywne, młodzież z Ruchu Światło–Życie i KSM-u, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej, wolontariusze oraz nade wszystko same rodziny.

Włączmy się również w ogólnopolską akcję Caritas „Podaruj kroplę miłości”, poprzez podzielenie się bezcennym darem, jakim jest krew, i oddanie jej choremu w Dniu Chorego. W związku z celebrowaniem Światowego Dnia Chorego pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy nie zrażając się trudnościami, motywowani Przyrzeczeniem Lekarskim i przykazaniem miłości bliźniego, ofiarnie opiekują się chorymi. Bóg zapłać lekarzom, pielęgniarkom i salowym, a także pracownikom domów pomocy społecznej oraz wszystkim wolontariuszom, których samarytańska pomoc jest niezastąpiona.

Wyrażam również swoją wdzięczność rodzinom opiekującym się chorymi w domu, duszpasterzom i kapelanom szpitali, a także wszystkim osobom konsekrowanym, szczególnie tym, których charyzmatem jest służba chorym. Dziękuję także szafarzom Komunii świętej za zanoszenie chorym, cierpiącym i osobom w podeszłym wieku Eucharystycznego Chleba.

Bracia i Siostry!

Jedną ze skutecznych dróg pomocy choremu jest list – miesięcznik „Apostolstwo Chorych”, który staje się jakby formą duszpasterskich odwiedzin w domu chorego. Pamiętamy, że 11 lutego przypada trzecia rocznica śmierci ks. Czesława Podleskiego, byłego sekretarza Apostolstwa Chorych, za którego ofiarną posługę chcemy szczególnie w tym właśnie dniu dziękować Bogu. Chciałbym wyrazić także swoje podziękowania wszystkim tym, którzy pomagają w dostarczeniu tego pisma choremu, a poprzez dar czasu i czytanie choremu przekazują jego
pokrzepiające treści.

Drodzy Diecezjanie!

Główna uroczystość Dnia Chorego w archidiecezji odbędzie się w szpitalu św. Józefa w Mikołowie, prowadzonym przez siostry boromeuszki, gdzie o godzinie 15.00 w kaplicy odmówimy wspólnie z chorymi Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Po niej czas odwiedzin chorych na oddziałach, zaś o godzinie 17.00 zostanie odprawiona Msza św. za wszystkich chorych w archidiecezji oraz w intencji tych, którzy się nimi opiekują. Msza święta będzie transmitowana przez nasze archidiecezjalne Radio eM.

W tym szczególnym miejscu, jakim 11 lutego będzie mikołowski szpital Sióstr św. Karola Boromeusza, pragnę zawierzyć Maryi, Matce Miłosierdzia i Uzdrowienia Chorych, wszystkich chorych. Modląc się za Was i z Wami, równocześnie proszę każdego chorego i wszystkich cierpiących o modlitwę w intencji naszej wspólnoty archidiecezjalnej, duchowieństwa i jej pasterza.

Wierzę, iż wspólna modlitwa i duchowa więź między nami przyniesie Boże błogosławieństwo i obfite owoce dla naszego Kościoła lokalnego. Niech będzie coraz bardziej naszym domem, domem wszystkich.

Wszystkim z serca błogosławię!


Wiktor Skworc
Arcybiskup Katowicki
Katowice, 25 stycznia 2012 r.

Miesięcznik, Numer specjalny

nd pn wt śr cz pt sb

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 24.04.2024