Sumienie

Co to jest sumienie skrupulanckie? Czy istnieją inne rodzaje sumienia?

Sumienie jest – jak naucza Sobór Watykański II – „najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on z Bogiem sam na sam, słuchając Jego głosu”. Sumienie, choć pochodzi od Boga, może jednak z różnych przyczyn ulec deformacji i wypaczeniu.

O wypaczonym sumieniu mówimy zawsze wtedy, gdy nie spełnia ono swojego podstawowego zadania, czyli nie pomaga człowiekowi rozpoznać i odróżnić dobra od zła. Można wyróżnić kilka rodzajów źle uformowanego sumienia: sumienie szerokie, sumienie faryzejskie, sumienie skrupulanckie, sumienie wątpliwe i sumienie powikłane.

Sumienie skrupulanckie jest sumieniem, które widzi grzech nawet tam, gdzie obiektywnie go nie ma. Oznacza to, że człowiek z takim sumieniem żyje w ciągłym lęku przed grzechem i wykazuje się wobec niego nadmierną wrażliwością. W praktyce oznacza to również, że drobne przewinienia uznaje za wielkie zło i wciąż drobiazgowo wraca do grzechów z przeszłości, nawet tych wyznanych i odpuszczonych podczas Spowiedzi Świętej.

Człowiek z niewłaściwie uformowanym sumieniem potrzebuje powrotu do pełni prawdy, czyli do Prawa Bożego. Aby jednak było to możliwe, konieczna jest pomoc doświadczonego spowiednika lub kierownika duchowego, który dzięki mądrym radom i wskazówkom poprowadzi do ponownego spotkania Boga – Prawdy.
W codziennym kształtowaniu sumienia potrzebne jest regularne korzystanie z Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz zachowanie czujności, by nie ulegać subtelnym ale bardzo niebezpiecznym podszeptom złego ducha.

Duchowe, Porady

Kim jesteśmy?

Rozważania różańcowe

nd pn wt śr cz pt sb

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

Dzisiaj: 26.08.2019