Chrzest Jezusa a mój chrzest

Chrzest, jaki Pan Jezus przyjął od Jana, miał odwrotne znaczenie niż ten chrzest, którego Jan udzielał wszystkim innym ludziom. Przyjmowali oni od Jana chrzest pokuty i wychodzili z wód Jordanu bardziej czyści. Pan Jezus – bezgrzeszny i święty Bóg – wszedł w wody Jordanu, aby symbolicznie wziąć na siebie grzechy całego świata i żeby je zanieść na krzyż.

zdjęcie: www.freechristimages.org

2021-01-09

Chrzest, którego udzielał Jan w wodach Jordanu, był zapowiedzią tego chrztu, który również przyjęliśmy. Chrzest Jana był bowiem chrztem pokuty – przyjmując ten chrzest, ludzie wyznawali swoje grzechy i błagali Boga o miłosierdzie. „Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia – wyjaśniał sam Jan Chrzciciel – lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem”. My właśnie zostaliśmy ochrzczeni Duchem Świętym i ogniem, ogniem Bożej miłości do człowieka – ogniem, który realnie oczyścił nas z naszych grzechów – i jeszcze więcej: uczynił nas dziećmi Bożymi, uczestnikami Bożej natury.

Chrzest, którego zażądał od Jana Pan Jezus był też zapowiedzią innego chrztu – takiego chrztu, którym tylko On jeden miał zostać ochrzczony. „Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie” (Łk 12, 50) – wyznał kiedyś Pan Jezus, a niewątpliwie miał na myśli ten chrzest we własnej krwi, jaki miał się dokonać w czasie Jego męki. Podobnie powiedział do synów Zebedeusza, którym marzyły się zaszczyty w Jego Królestwie: „Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?” (Mk 10, 38). Zatem chrztem Pana Jezusa była Jego męka, jaką On podjął dla naszego zbawienia.

Chrzest, jaki Pan Jezus przyjął od Jana, miał dokładnie odwrotne znaczenie niż ten chrzest, którego Jan udzielał wszystkim innym ludziom. Przyjmowali oni od Jana chrzest pokuty i wychodzili z wód Jordanu bardziej czyści. Pan Jezus – bezgrzeszny i święty Bóg – wszedł w wody Jordanu, aby symbolicznie wziąć na siebie grzechy całego świata i żeby je zanieść na krzyż. Z wód Jordanu wyszedł Pan Jezus jako Baranek Boży, obciążony grzechami całego świata. Właśnie od chrztu w Jordanie rozpoczął Pan Jezus swoją działalność publiczną. Przez Jego naukę i cuda, a zwłaszcza przez Jego śmierć i zmartwychwstanie, miało się dokonać nasze pojednanie z Ojcem.

W przypadającą dzisiaj Niedzielę Chrztu Pańskiego warto przypomnieć sobie datę swojego chrztu i kościół, w którym został nam udzielony ten sakrament. Warto także wspomnieć w modlitwie kapłana, który wprowadził nas do wspólnoty Kościoła oraz rodziców i chrzestnych, którzy w naszym imieniu przyjęli łaskę wiary.

Panie Jezu, dziękuję Ci za łaskę chrztu i wiary oraz za to, że Ty pierwszy wziąłeś na Siebie mój grzech. Dzięki Twojej śmierci na krzyżu ja mogę nazywać się dzieckiem samego Boga.

Autorzy tekstów, Cogiel Renata Katarzyna, Polecane, Nasze propozycje

Rozważania różańcowe

nd pn wt śr cz pt sb

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

16

17

18

20

23

24

25

26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dzisiaj: 18.09.2021