Piękni od poczęcia

W 2019 roku ponad 42 mln dzieci zostało zabitych na świecie w wyniku aborcji. 42 mln ludzkich istnień, pięknych od poczęcia, nigdy nie ujrzało światła tego świata. To szokujące statystyki! Jest to przerażająca liczba, za którą jednak kryje się każda, pojedyncza osoba, która mogła wiele w życiu osiągnąć, wiele wnieść w ten świat, ale nie zostało jej to dane.

zdjęcie: pixabay.com

2020-03-03

Jest taka pieśń, której słowa brzmią: „Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie! Ty otwierasz nasze oczy na Twoje piękno!”. I Pan faktycznie pragnie otwierać ludzkie oczy na to, co piękne. Człowiek, który żyje w łasce, potrafi to piękno zauważać. Niestety, grzech zamyka ludzkie oczy. Zamazuje obraz. Zamazuje prawdę. Zamazuje czasem wszystko to, co Bóg pragnie w swej miłości człowiekowi ukazywać.

Głosić Ewangelię życia

Encyklika papieża Jana Pawła II „Evangelium vitae” („Ewangelia życia”) została opublikowana 25 marca 1995 roku, czyli w dniu, w którym Kościół katolicki obchodzi Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to także dzień, w którym wiele osób podejmuje Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego – dziecka zagrożonego aborcją. Papież zachęca właśnie w encyklice „Evangelium vitae” do budowania kultury życia, do troski o każde życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego wpisuje się bardzo dobrze w ten nurt. To modlitwa i świadectwo troski o maluczkich. Jednak potrzeba głoszenia Ewangelii życia jest dziś bardzo wielka i musi obejmować wiele dzieł... Zwłaszcza, że świat przeniknięty jest obecnie kulturą śmierci.

W 2019 roku ponad 42 mln dzieci zostało zabitych na świecie w wyniku aborcji. 42 mln ludzkich istnień, pięknych od poczęcia, nigdy nie ujrzało światła tego świata. To szokujące statystyki! Jest to przerażająca liczba, za którą jednak kryje się każda, pojedyncza osoba, która mogła wiele w życiu osiągnąć, wiele wnieść w ten świat, ale nie zostało jej to dane. Każda z tych osób ukształtowana przez Boga w łonie matki. Bóg miał dla niej doskonały plan, ale człowiek w swojej wolnej woli, zaćmionej w tym momencie przez zło, wybrał inaczej. Wybrał kulturę śmierci.

W Piśmie Świętym, w Księdze Powtórzonego Prawa, jest takie zdanie: „Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi” (Pwt 30, 19-20). Człowiek może więc wybrać, czy chce głosić ewangelię życia, czy pogrążyć się w kulturze śmierci. Bóg jednak nawołuje, aby wybierać życie, bo On chce każdemu zapewnić egzystencję w miłości. Fragment ten dobitnie pokazuje, że warto słuchać głosu Pana. Świat jednak ten głos coraz częściej odrzuca, czego dowodem jest właśnie tak wielka, straszna liczba aborcji.

Wypaczona wolność

Słowo „wolność” zostało wypaczone. Bo jaki wybór ma dziecko w łonie matki? Prawo „do wolności wyboru” rodziców jest przeciwstawne do prawa do życia każdego człowieka. Tutaj nie możemy, tak naprawdę, mówić o dobrym wyborze, bo wybór jednych, unicestwia wybór tych, którzy jeszcze nie mogą się odezwać. Tak więc aborcja jest zawsze „wyborem zła”. Bo dobrem jest prawo do życia każdej osoby ludzkiej. Aborcja to wybór „złamania piątego przykazania”. Jan Paweł II podkreśla w swojej encyklice, że każdy człowiek, będzie musiał zdać sprawę przed Bogiem ze swoich czynów. Człowiek będzie rozliczony także z przykazania „Nie zabijaj”. Papież powołując się na autorytet następcy św. Piotra pisze o tym, że zabicie niewinnej ludzkiej istoty jest głęboko niemoralne. Nikt i nic nie może tego usprawiedliwić. Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia i od tej chwili ma prawa osoby. Ojciec Święty przypomina także w „Evangelium vitae”, że każdy człowiek, który dokonuje aborcji, a także osoby biorące w niej udział nie bezpośrednio, zaciągają na siebie ekskomunikę, co powinno ich przywieść do pokuty i nawrócenia.

Sanktuarium życia

Święty Jan Paweł II zawsze mocno podkreślał wartość rodziny. To ona była zawsze dla niego sanktuarium życia. Rodzina ma zajmować niebywałą rolę w budowaniu nowej kultury – kultury życia. To w rodzinie, ojciec i matka kształtować powinni wrażliwość dziecka na Stwórcę i na drugiego człowieka. To w rodzinie powinno się podkreślać, że każde istnienie ludzkie ma ogromną wartość. Papież bardzo często zwracał się do ludzi młodych, aby dokonywali dobrych, Bożych wyborów. Ludziom starszym zaś głosił, aby pomagali młodzieży pojmować i przeżywać miłość oraz płciowość. Rok 2020 to rok św. Jana Pawła II. Jak ludzie pragną go uczcić? Czy tylko koncertami i wspomnieniami o Papieżu Polaku? Czas wziąć sobie do serca jego wezwanie do troski o każde życie. Wezwanie, które kierował nie tylko do ludzi wierzących w Boga, ale do wszystkich ludzi na całym świecie. Bo troska o życie, o piękno życia i jego ochronę, jest zadaniem każdej osoby na tej planecie.

Autorzy tekstów, pozostali Autorzy, Najnowsze

Rozważania różańcowe

nd pn wt śr cz pt sb

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

Dzisiaj: 11.07.2020