Trudne zadanie - miłość nieprzyjaciół

Jezus domaga się od swoich uczniów, a więc i od nas, abyśmy starali się być jak Bóg, który jest doskonały w swej miłości!

2019-03-16

Rozważanie do fragmentu Ewangelii Mt 5,43-48
I Tydzień Wielkiego Postu

Wielki Post może być dla nas doskonałą okazją, byśmy postawili sami sobie kilka trudnych pytań i starali się w prawdzie na nie odpowiedzieć. Potraktujmy to jako takie „ćwiczenia z miłości doskonałej". Myślę, że w sposób szczególny skłania nas do tego dzisiejsza Ewangelia, w której Jezus wyraźnie przeciwstawia nowe prawo - Prawo Miłości, prawu staremu, które głosiło: «Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził».

Nienawiść i miłość to mocne słowa. Do czasu publicznej działalności Pana Jezusa Izraelici rozumieli je w typowy dla ówczesnego świata sposób. Wynikało to ze złożoności życia ich narodu, z dużej ilości plemion, które czciły rozmaite bóstwa, z konieczności zachowania narodowej czystości, a w ślad za tym z zachowania wiary ojców w Jedynego Boga.

Co się zmieniło? Jezus zwraca uwagę uczniów, że tak naprawdę Bóg, którego dotąd uznawano za Boga Izraela, w rzeczywistości jest Bogiem wszystkich tych, którzy Go uznają. W dodatku jest Bogiem, który wszystkich jednakowo kocha i wszystkim błogosławi. Jezus nakazuje więc swoim uczniom: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

To bardzo rewolucyjna zmiana, w istocie bowiem Jezus domaga się od swoich uczniów, a więc i od nas, abyśmy starali się być jak Bóg, który jest doskonały w swej miłości! Jak Bóg, który nie ma względu na osoby, ale darzy swą miłością każdego człowieka, każdemu jest gotów przebaczyć jego niewierności, i dla każdego swego marnotrawnego, skruszonego syna gotów jest wyprawić wspaniałą ucztę. 

Autorzy tekstów, Dajmund Danuta, Rozważanie

Kim jesteśmy?

Rozważania różańcowe

nd pn wt śr cz pt sb

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

Dzisiaj: 21.08.2019