„Łączy Nas Pacjent”

Wspólny projekt Rzecznika Praw Pacjenta oraz przedstawicieli największych w Polsce organizacji pacjentów.

zdjęcie: www.pixabay.com

2019-01-23

W ramach projektu, podczas dyżurów pełnionych pod bezpłatnym numerem 800-190-590, specjaliści z poszczególnych organizacji wraz z ekspertami Rzecznika udzielają telefonicznych porad, informacji oraz wsparcia dotyczącego określonych chorób.

W listopadzie br. na Telefonicznej Informacji Pacjenta będą dyżurować następujące organizacje:

11 listopada (poniedziałek) 10:00-14:00 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę

Zakres prowadzonych porad eksperckich:

 • informowanie i edukowanie w zakresie opieki medycznej i terapii dzieci chorych na padaczkę, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

11 listopada (poniedziałek)  16:00-17:30 Stowarzyszenie na rzecz osób z niedoborem alfa-1 antytrypsyny w Polsce

Zakres prowadzonych porad eksperckich:

 • informowanie o chorobie związanej z niedoborem antytrypsyny, diagnostyce, leczeniu, rokowaniach i profilaktyce.

12 listopada (wtorek) – 11:30-14:00 Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti

Zakres prowadzonych porad eksperckich:

 • informowanie czym jest NTM;
 • popularyzacja wiedzy na temat metod diagnostyki i leczenia nietrzymania moczu;
 • wsparcie dla osób z problemem nietrzymania moczu i ich rodzin.

12 listopada (wtorek) – 15:00-18:00 Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków „REF”

Zakres prowadzonych porad eksperckich:

 • informowanie czym jest reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) i inne choroby reumatyczne, głównie zapalne;
 • popularyzacja wiedzy na temat metod diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych;
 • informowanie o terapiach w chorobach reumatycznych, głównie zapalnych;
 • wsparcie dla osób z chorobami reumatycznymi, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

13 listopada (środa) – 08:00-12:00 Fundacja STOMAlife

Zakres prowadzonych porad eksperckich:

 • poradnictwo w zakresie radzenia sobie ze stomią zarówno u osób dorosłych jak i u dzieci;
 • poradnictwo dla stomików i ich opiekunów oraz członków rodzin;
 • dostęp do zwiększonego limitu na sprzęt stomijny dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

14 listopada (czwartek) – 10:00-12:00 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Zakres prowadzonych porad eksperckich:

 • informacje o objawach, diagnostyce, sposobach leczenia i rehabilitacji osób ze stwardnienieniem rozsianym;
 • informacje o ośrodkach leczenia SM w Polsce;
 • wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, ich rodzin i bliskich.

15 listopada (piątek) – 13:00-16:00 Fundacja Urszuli Jaworskiej

Zakres prowadzonych porad eksperckich:

 • informowanie o badaniach klinicznych w Polsce;
 • kto może brać udział w badaniach klinicznych;
 • jak zgłosić się do badania klinicznego;
 • system dawstwa szpiku w Polsce i świecie;
 • przeszczepy szpiku, metody pobierania komórek macierzystych od dawców, zalety i zagrożenia tej metody leczenia;
 • jak zostać dawcą szpiku;
 • przeciwwskazania do bycia dawcą (np. tatuaże, pobyt w więzieniu, choroby zakaźne itp.);
 • aspekty prawne dawstwa szpiku;
 • subkonta dla pacjentów, zbieranie pieniędzy na leczenie;
 • choroby nowotworowe w szczególności nowotwory krwi, metody leczenia (ogólnie), życie z chorobą, pomoc fundacji dla pacjentów.

19 listopada (wtorek) 16:00-18:00 Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej SYNTONIA

Zakres prowadzonych porad eksperckich:

 • jak rozumieć  zmiany w zachowaniu osób starszych,
 • co robić, gdy bliscy tracą pamięć,
 • jak rozmawiać z osobami starszymi, w tym z osobami cierpiącymi na zaburzenia pamięci i choroby neurodegeneracyjne (choroba Alzheimera),
 • jak podtrzymać sprawność umysłową i samodzielność podopiecznych,
 • jak radzić sobie z emocjami, które towarzyszą opiece, zwłaszcza opiece nad osobą bliską.

20 listopada (środa) – 12:00-15:00 Fundacja Małgosi Braunek „BĄDŹ”

Zakres prowadzonych porad eksperckich:

 • integralne podejście do zdrowia - czym jest;
 • na czym polega medycyna integralna;
 • najważniejsze filary medycyny integralnej;
 • jakie terapie możemy nazwać komplementarnymi;
 • jak ważne jest stosowanie terapii komplementarnych w chorobie;
 • polecane terapie komplementarne;
 • polecani specjaliści z zakresu metod i terapii komplementarnych;
 • polecane kliniki i placówki stosujące holistyczne, kompleksowe leczenie.

Integralne podejście do zdrowia łączy ze sobą różne obszary pracy nad zdrowiem w harmonijną całość. Zakłada, że zdrowie zależy od czynników zarówno fizycznych – dieta, środowisko, tryb życia, umysłowych – nastawienie do życia, jasność myślenia i kojarzenia, spokój i harmonia wewnętrzna, pozytywny obraz siebie, a także duchowych.

21 listopada (czwartek) – 15:00-17:00 Stowarzyszenie pomocy chorym na mięsaki SARCOMA

Zakres prowadzonych porad:

 • udzielanie porad i przekazywanie informacji dotyczących organizacji procesu diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych;
 • pomoc i wsparcie pacjentów onkologicznych oraz ich bliskich;
 • informowanie o nowotworach tkanek miękkich, kości oraz czerniaków.

28 listopada (czwartek) – 14:00-16:00 Fundacja Onkocafe – Razem Lepiej

Zakres prowadzonych porad:

 • psychoedukacja oraz konsultacje z zakresu leczenia onkologicznego .

Więcej informacji o osobach dyżurujących oraz grafik z dyżurami przedstawicieli organizacji pacjentów znajduje się na stronie internetowej:

http://www.rpp.gov.pl/porady-ekspertow-ngo

Wszystkie zainteresowane osoby  mogą zadzwonić na numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 800-190-590, gdzie zostaną połączeni z przedstawicielem organizacji pacjentów.

Autorzy tekstów, pozostali Autorzy, Najnowsze

Rozważania różańcowe

nd pn wt śr cz pt sb

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dzisiaj: 23.09.2020