„Łączy Nas Pacjent”

Wspólny projekt Rzecznika Praw Pacjenta oraz przedstawicieli największych w Polsce organizacji pacjentów.

zdjęcie: www.pixabay.com

Rzecznik Praw Pacjenta

2019-01-23

W ramach projektu, podczas dyżurów pełnionych pod bezpłatnym numerem 800-190-590, specjaliści z poszczególnych organizacji wraz z ekspertami Rzecznika udzielają telefonicznych porad, informacji oraz wsparcia dotyczącego określonych chorób.

W marcu br. na Telefonicznej Informacji Pacjenta będą dyżurować następujące organizacje:

4 kwietnia (czwartek) – 11:00-14:00 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Zakres prowadzonych porad:

 • udzielanie porad i przekazywanie informacji dotyczących organizacji procesu diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych;
 • pomoc i wsparcie pacjentów onkologicznych oraz ich bliskich;
 • informowanie o możliwości uzyskania pomocy psychoonkologicznej.

8 kwietnia (poniedziałek) – 10:00-14.00 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę

Zakres prowadzonych porad:

 • informowanie i edukowanie w zakresie opieki medycznej i terapii dzieci chorych na padaczkę,
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

8 kwietnia (poniedziałek) – 16:00-17.30 Stowarzyszenie na rzecz osób z niedoborem alfa-1 antytrypsyny w Polsce

Zakres prowadzonych porad:

 • informowanie o chorobie związanej z niedoborem antytrypsyny, diagnostyce, leczeniu, rokowaniach i profilaktyce.

10 kwietnia (środa) – 8:00-12:00 Fundacja STOMAlife

Zakres prowadzonych porad:

 • poradnictwo w zakresie radzenia sobie ze stomią, zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci;
 • poradnictwo dla stomików i ich opiekunów oraz członków rodzin;
 • dostęp do zwiększonego limitu na sprzęt stomijny dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

12 kwietnia (piątek) – 13:00-16:00 Fundacja Urszuli Jaworskiej

Zakres prowadzonych porad:

 • informowanie o badaniach klinicznych w Polsce;
 • kto może brać udział w badaniach klinicznych;
 • jak zgłosić się do badania klinicznego;
 • informowanie na temat przeszczepów szpiku, metod pobierania komórek macierzystych od dawców; zalety i zagrożenia tej metody leczenia;
 • aspekty prawne dawstwa szpiku;
 • subkonta dla pacjentów. Zbieranie pieniędzy na leczenie;
 • choroby nowotworowe w szczególności nowotwory krwi, metody leczenia (ogólnie), życie z chorobą, pomoc fundacji dla pacjentów.

16 kwietnia (wtorek) – 15:00-18:00 Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków „REF”

Zakres prowadzonych porad:

 • informowanie, czym jest reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) i inne choroby reumatyczne, głównie zapalne;
 • popularyzacja wiedzy na temat metod diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych;
 • informowanie o terapiach w chorobach reumatycznych, głównie zapalnych;
 • wsparcie dla osób z chorobami reumatycznymi, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

17 kwietnia (środa) – 12:00-15:00 Fundacja Małgosi Braunek „BĄDŹ”

Zakres prowadzonych porad:

 • integralne podejście do zdrowia - czym jest?
 • na czym polega medycyna integralna?
 • najważniejsze filary medycyny integralnej?
 • jakie terapie możemy nazwać komplementarnymi?
 • jak ważne jest stosowanie terapii komplementarnych w chorobie?
 • polecane terapie komplementarne;
 • polecani specjaliści z zakresu metod i terapii komplementarnych;
 • polecane kliniki i placówki stosujące holistyczne, kompleksowe leczenie.

18 kwietnia (czwartek) – 15:00-17:00 Stowarzyszenie pomocy Chorym na mięsaki SARCOMA

Zakres prowadzonych porad:

 • udzielanie porad i przekazywanie informacji dotyczących organizacji procesu diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych;
 • pomoc i wsparcie pacjentów onkologicznych oraz ich bliskich;
 • informowanie o nowotworach tkanek miękkich, kości oraz czerniaków.

19 kwietnia (piątek) – 13:00-15:00 Fundacja Urszuli Jaworskiej

Zakres prowadzonych porad:

 • informowanie o badaniach klinicznych w Polsce,
 • kto może brać udział w badaniach klinicznych;
 • jak zgłosić się do badania klinicznego;
 • zagadnienia związane z zakażeniami HCV;
 • informowanie o możliwościach leczenia i ścieżkach diagnostyki;
 • informowanie o możliwościach uzyskania wsparcia w organizacjach pacjentów.

23 kwietnia (wtorek) – 10:00-12:00 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Zakres prowadzonych porad:

 • informacje o objawach, diagnostyce, sposobach leczenia i rehabilitacji osób ze stwardnieniem rozsianym;
 • informacje o ośrodkach leczenia SM w Polsce;
 • wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, ich rodzin i bliskich.

25 kwietnia (czwartek) – 14:00-16:00 Fundacja Onkocafe – Razem Lepiej

Zakres prowadzonych porad:

 • poradnictwo w zakresie radzenia sobie z chorobą nowotworową;
 • psychoedukacja;
 • konsultacje z zakresu leczenia onkologicznego.

Więcej informacji o osobach dyżurujących oraz grafik z dyżurami przedstawicieli organizacji pacjentów znajduje się na stronie internetowej:

http://www.rpp.gov.pl/porady-ekspertow-ngo

Wszystkie zainteresowane osoby  mogą zadzwonić na numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 800-190-590, gdzie zostaną połączeni z przedstawicielem organizacji pacjentów.

Autorzy tekstów, pozostali Autorzy, Najnowsze

Kim jesteśmy?

Rozważania różańcowe

N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
8 9 10 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Dzisiaj: 19.04.2019