„Łączy Nas Pacjent”

Wspólny projekt Rzecznika Praw Pacjenta oraz przedstawicieli największych w Polsce organizacji pacjentów.

zdjęcie: www.pixabay.com

2019-01-23

W ramach projektu, podczas dyżurów pełnionych pod bezpłatnym numerem 800-190-590, specjaliści z poszczególnych organizacji wraz z ekspertami Rzecznika udzielają telefonicznych porad, informacji oraz wsparcia dotyczącego określonych chorób.

W marcu br. na Telefonicznej Informacji Pacjenta będą dyżurować następujące organizacje:

6 czerwca (czwartek) – 11:00-14:00 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Zakres prowadzonych porad:

 • udzielanie porad i przekazywanie informacji dotyczących organizacji procesu diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych;
 • pomoc i wsparcie pacjentów onkologicznych oraz ich bliskich;
 • informowanie o możliwości uzyskania pomocy psychoonkologicznej.

10 czerwca (poniedziałek) – 10:00-14.00 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę

Zakres prowadzonych porad:

 • informowanie i edukowanie w zakresie opieki medycznej i terapii dzieci chorych na padaczkę;
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

10 czerwca (poniedziałek) – 16:00-17:30 Stowarzyszenie na rzecz osób z niedoborem alfa-1 antytrypsyny w Polsce

Zakres prowadzonych porad :

 • informowanie o chorobie związanej z niedoborem antytrypsyny, diagnostyce, leczeniu, rokowaniach i profilaktyce.

11 czerwca (wtorek) – 16:00 - 18:00 Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej SYNTONIA

Zakres prowadzonych porad:

 • jak rozumieć zmiany w zachowaniu osób starszych;
 • co robić gdy bliscy tracą pamięć;
 • jak rozmawiać z osobami starszymi, w tym z osobami cierpiącymi na zaburzenia pamięci i choroby neurodegeneracyjne (ch. Alzheimera);
 • jak podtrzymać sprawność umysłową i samodzielność podopiecznych;
 • jak radzić sobie z emocjami, które towarzyszą opiece, zwłaszcza opiece nad osobą bliską.

12 czerwca (środa) – 8:00-12:00 Fundacja STOMAlife

Zakres prowadzonych porad:

 • poradnictwo w zakresie radzenia sobie ze stomią, zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci;
 • poradnictwo dla stomików i ich opiekunów oraz członków rodzin;
 • dostęp do zwiększonego limitu na sprzęt stomijny dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

12 czerwca (środa) 14:00-16:00 – Stowarzyszenie Apetyt na Życie

Zakres prowadzonych porad:

 • udzielanie porad i przekazywanie informacji dotyczących organizacji procesu diagnostyki i leczenia pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit (NZJ);
 • pomoc i wsparcie pacjentów z NZJ oraz ich bliskich;
 • porady na temat żywienia klinicznego, programy lekowe, terapie.

13 czerwca (czwartek) – 10:00-12:00 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Zakres prowadzonych porad:

 • informacje o objawach, diagnostyce, sposobach leczenia i rehabilitacji osób ze stwardnieniem rozsianym;
 • informacje o ośrodkach leczenia SM w Polsce;
 • wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, ich rodzin i bliskich.

14 czerwca (piątek) – 13:00-16:00 Fundacja Urszuli Jaworskiej

Zakres prowadzonych porad:

 • informowanie o badaniach klinicznych w Polsce;
 • kto może brać udział w badaniach klinicznych;
 • jak zgłosić się do badania klinicznego;
 • informowanie na temat przeszczepów szpiku, metod pobierania komórek macierzystych od dawców; zalety i zagrożenia tej metody leczenia;
 • aspekty prawne dawstwa szpiku;
 • subkonta dla pacjentów. Zbieranie pieniędzy na leczenie;
 • choroby nowotworowe w szczególności nowotwory krwi, metody leczenia (ogólnie), życie z chorobą, pomoc fundacji dla pacjentów.

18 czerwca (wtorek) – 15:00-18:00 Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków „REF”

Zakres prowadzonych porad:

 • informowanie, czym jest reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) i inne choroby reumatyczne, głównie zapalne;
 • popularyzacja wiedzy na temat metod diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych;
 • informowanie o terapiach w chorobach reumatycznych, głównie zapalnych;
 • wsparcie dla osób z chorobami reumatycznymi, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

19 czerwca (środa) – 12:00-15:00 Fundacja Małgosi Braunek „BĄDŹ”

Zakres prowadzonych porad:

 • integralne podejście do zdrowia - czym jest?
 • na czym polega medycyna integralna?
 • najważniejsze filary medycyny integralnej?
 • jakie terapie możemy nazwać komplementarnymi?
 • jak ważne jest stosowanie terapii komplementarnych w chorobie?
 • polecane terapie komplementarne;
 • polecani specjaliści z zakresu metod i terapii komplementarnych;
 • polecane kliniki i placówki stosujące holistyczne, kompleksowe leczenie.

21 czerwca (piątek) – 13:00-16:00 Fundacja Urszuli Jaworskiej

Zakres prowadzonych porad:

 • informowanie o badaniach klinicznych w Polsce;
 • kto może brać udział w badaniach klinicznych;
 • jak zgłosić się do badania klinicznego;
 • informowanie na temat przeszczepów szpiku, metod pobierania komórek macierzystych od dawców; zalety i zagrożenia tej metody leczenia;
 • aspekty prawne dawstwa szpiku;
 • subkonta dla pacjentów. Zbieranie pieniędzy na leczenie;
 • choroby nowotworowe w szczególności nowotwory krwi, metody leczenia (ogólnie), życie z chorobą, pomoc fundacji dla pacjentów.

25 czerwca (wtorek) – 11:30-14:00 Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti

Zakres prowadzonych porad:

 • informowanie czym jest NTM;
 • popularyzacja wiedzy na temat metod diagnostyki i leczenia nietrzymania moczu;
 • wsparcie dla osób z problemem nietrzymania moczu i ich rodzin.

27 czerwca (czwartek) – 14:00-16:00 Fundacja Onkocafe – Razem Lepiej

Zakres prowadzonych porad:

 • psychoedukacja oraz konsultacje z zakresu leczenia onkologicznego.

Więcej informacji o osobach dyżurujących oraz grafik z dyżurami przedstawicieli organizacji pacjentów znajduje się na stronie internetowej:

http://www.rpp.gov.pl/porady-ekspertow-ngo

Wszystkie zainteresowane osoby  mogą zadzwonić na numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 800-190-590, gdzie zostaną połączeni z przedstawicielem organizacji pacjentów.

Autorzy tekstów, pozostali Autorzy, Najnowsze

Kim jesteśmy?

Rozważania różańcowe

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

1

2

3

4

5

6

Dzisiaj: 17.06.2019