Rządowa odznaka dla założycielki stowarzyszenia „Serce dla serca”

Bielskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” 29 grudnia 2018 r. obchodziło 20-lecie swojej działalności.

zdjęcie: Diecezja Bielsko-Żywiecka

Robert Karp, Diecezja Bielsko-Żywiecka

2018-12-30

Modlitwa z biskupem oraz beskidzkie jasełka integracyjne z udziałem starszych osób, dzieci i młodzieży z diecezji bielsko-żywieckiej były kulminacyjnymi momentami inicjatywy „Bezpieczny, aktywny i zaradny Senior 60 + z Pasją” w ramach edycji rządowego programu ASOS. W ten sposób Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca”, od 20 lat działające przy bielskiej parafii Trójcy Przenajświętszej, obchodziło 29 grudnia 2018 r. swój jubileusz.

W homilii podczas Mszy św. bp Roman Pindel podkreślił, że dziękczynną modlitwą obejmuje tych, których Bóg natchnął 20 lat temu, by zainaugurować dzieło pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym.

„Dziękujemy za każde dobro, które się wciąż dokonuje za sprawą zaangażowanych w to dzieło ludzi: za każdą radość, chwilę spędzoną razem z podobnymi sobie i z życzliwymi. Dziękujemy, że możemy dać dziś świadectwo dobra, które od Boga pochodzi i świadectwo współdziałania na ręcz dobra innych, w różny sposób potrzebujących. Pomagać można z wielu powodów i różnych motywów” – dodał biskup, wskazując, że najgłębszą motywacją jest ta, jaką wyznawca Jezusa odkrywa w swej wierze, czerpiąc inspirację ze słowa Bożego. „Chrześcijanin odnajduje w swoim sercu motywację, która wynika z wiary. Tak ktoś zobaczy drugiego w wielkiej potrzebie i chce pomóc. Odzywa się w jego sercu słowo Jezusa: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili. Wyraźnie albo mniej zaczyna widzieć w tym potrzebującym samego Jezusa” – dodał.

Biskup zwrócił zarazem uwagę, że okazywanie miłosierdzia jest naśladowaniem Boga. „W ten sposób pokazujemy, że jesteśmy Jego dziećmi” – zaznaczył i wezwał, by okazywać na co dzień serce najsłabszym.

„Gdy zaś okazujemy innym miłosierdzie, gdy szukamy, kogo trzeba wesprzeć, podnieść, umocnić, przywrócić do życia we wspólnocie z ludźmi, to możemy się spodziewać, że Bóg okaże nam o wiele większe miłosierdzie” – zapewnił, przypominając przy okazji, jak opiekun ks. prałat Józef Oleszko stał się jednym z inicjatorów stowarzyszenia, działającego przy parafii, w której jest proboszczem.

Przed częścią artystyczną „za zasługi na rzecz polityki senioralnej i aktywizację niepełnosprawnych” z rąk przedstawiciela rządu, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisława Szweda honorową odznakę „Primus in Agendo” (Pierwszy w działaniu) odebrała Ewa Biłek-Regnowska, współzałożycielka i wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca”.

„Trudno sobie wyobrazić to stowarzyszenie bez zaangażowania pani Ewy, jej empatii. Dziś możemy powiedzieć, że jest ona jego sercem” – podkreślił minister.

Bezpośrednio po Mszy św. w bielskiej świątyni odbyły się integracyjne jasełka beskidzkie pt. „Co by to było, gdyby Dzieciątko w Beskidach się narodziło”. Widowisko jasełkowe zostało przygotowane przez seniorów – uczestników Rządowego Programu ASOS „Bezpieczny, aktywny i zaradny Senior 60 + z Pasją”, a także dzieci specjalnej troski – podopiecznych Stowarzyszenia oraz z Klubu Samopomocy „Milusińscy”. W jasełkach pojawiły się także dzieci z przedszkola publicznego w Bystrej oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 36 w Bielsku-Białej. Oprawę muzyczną zapewnił Regionalny Zespół „Grojcowianie”. W świątyni zobaczyć można było wystawę prac plastycznych i fotograficznych wykonanych przez „aktywnych seniorów 60+ z pasją”.

W projekcie udział wzięło około 150 starszych osób z Domu Pomocy Społecznej w Komorowicach, Koła Emerytów i Rencistów z Kóz oraz seniorzy z bielskiego stowarzyszenia.

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 zakłada poprawę jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Jego celem jest także zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych.

Stowarzyszanie z Bielska-Białej wzięło udział w rządowym programie po raz trzeci. Seniorzy ze stowarzyszenia podczas warsztatów w Lalikach uczestniczyli w zajęciach muzycznych, plastycznych, dietetycznych, sportowych, zdrowotnych, a także praktycznych warsztatach kulinarnych i ratownictwa medycznego.

Autorzy tekstów, pozostali Autorzy, Najnowsze

Kim jesteśmy?

Rozważania różańcowe

N P W Ś C P S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 16
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6
Dzisiaj: 24.03.2019