Krzyż to cena naszego zbwienia, nie potępienia!

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

Dr Helena Hrapkiewicz

zdjęcie: Loft Gallery

Helena Hrapkiewicz

2018-09-14

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
J 3, 11-17

W tym fragmencie Ewangelii Jezus przemawia do Nikodema, ale i do mnie, do Ciebie i to w sprawach najistotniejszych.

Najpierw mówi o potrzebie wywyższenia Syna Człowieczego, „bo kto w Niego wierzy, będzie miał życie wieczne”.  A więc podkreśla konieczność ciągłego pogłębiania wiary, spoglądania na Krzyż jako miejsca śmierci Jezusa, ale przede wszystkim zbawienia. Następnie pokazuje miłość Boga do nas: „tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął”. W końcu napełnia nas nadzieją, zapewniając, że Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, by świat potępił, ale po to, by świat został zbawiony.

W naszym życiu, szczególnie w chwilach bardzo trudnych, jakimi są różnego rodzaju niepowodzenia, choroba, wiara pozwala nam na zaproszenie Boga do współuczestniczenia i powierzenia mu naszych trosk, co przynosi ulgę w cierpieniu. Nadzieja w Panu chroni nas przed zwątpieniem, a zapewnienie o miłości ogranicza nasz lęk, co prowadzi do godnego życia.


Wcześniejsze rozważania można znaleźć TUTAJ.

Autorzy tekstów, Hrapkiewicz Helena, Rozważanie

N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
23 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Dzisiaj: 21.09.2018