Zakończyły się 26. Wczasorekolekcje dla Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku

Osoby niepełnosprawne z diecezji płockiej wzięły udział w 26. wczasorekolekcjach w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Pułtusku (7-15 lipca 2018 r.). Uczestnicy korzystali z gościnności mieszkańców Pułtuska, a głoszone konferencje dotyczyły głównego patrona diecezji.

zdjęcie: www.diecezjaplocka.pl

Diecezja Płocka

2018-07-19

Pułtuskie wczasorekolekcje dla osób niepełnosprawnych w Roku św. Stanisława Kostki odbyły się pod hasłem „Droga do nieba ze św. Stanisławem Kostką” (jest on głównym patronem diecezji płockiej).  Konferencje głosili i w organizację włączyli się księża: ks. Adam Kowalski, ks. Adam Ners i ks. Kamil Kowalski.

Wśród 28 uczestników rekolekcji były osoby niepełnosprawne fizycznie, a także z upośledzeniami psychicznymi, kilkanaście osób poruszało się na wózkach inwalidzkich. W tym gronie byli mieszkańcy Gostynina, Rypina, Drobina, Ciechanowa, Pułtuska oraz innych miejscowości.

Każdego dnia wczasorekolekcji sprawowana była Msza św. i odbywał się Apel Jasnogórski. Poza tym uczestnicy adorowali Najświętszy Sakrament, modlili się Koronką do Miłosierdzia Bożego i modlitwą różańcową. Były też wieczory pogodne i świadectwa, głoszone przez uczestników i wolontariuszy.

Osobami niepełnosprawnymi zajmowało się około 40 opiekunów – wolontariuszy. Spotkanie w Pułtusku było dla nich okazją do „odkrycia samego siebie poprzez pomoc innym”. Poza tym wolontariuszy organizacyjnie licznie i chętnie wspierali parafianie.

„Podczas rekolekcji zarówno podopieczni, jak i wolontariusze mieli okazję wzajemnie się poznać i wymienić doświadczeniami. Grupę wolontariuszy stanowiły w większości osoby młode, a rekolekcje służyły także nawiązywaniu przyjaźni pomiędzy opiekunami a chorymi. Wszystkiemu sprzyjał klimat Pułtuska, a wspólne noclegi w domach pułtuszczan scaliły wspólnotę, która każdego roku przez kilka dni staje się jedną wielką rodziną” – komentowała Magdalena Karpińska z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Wczasorekolekcje dla osób niepełnosprawnych po raz 26. zorganizował ks. kan. Janusz Zdunkiewicz, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Pułtusku. Wspiera go w tym dziele nieformalna wspólnota osób chorych, niepełnosprawnych oraz wolontariuszy. Wspólnie od 1993 roku tworzą rozrastającą się z roku na rok grupę. Łączy ich przyjaźń, a przede wszystkim wiara w obecnego w ich życiu Jezusa Chrystusa. Szczególnym wydarzeniem dla tej wspólnoty są doroczne wczasorekolekcje, które po raz szósty odbyły się w gościnnym Pułtusku.

Autorzy tekstów, pozostali Autorzy, Najnowsze

Kim jesteśmy?

Rozważania różańcowe

N P W Ś C P S
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
Dzisiaj: 16.02.2019