Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się na kolejnych zajęciach

W sobotę 30 czerwca w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego studenci UTW wysłuchali piątego wykładu.

Słuchacze UTW podczas wykładu

Słuchacze UTW podczas wykładu

zdjęcie: Renata Katarzyna Cogiel

Renata Katarzyna Cogiel

2018-06-30

Nowy Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) został stworzony przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach i Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej. Do współpracy przy jego tworzeniu zaproszono także Śląską Izbę Lekarską oraz inne Uniwersytety Trzeciego Wieku działające w województwie śląskim.

Piąty wykład zatytułowano „Psychologiczne aspekty starzenia się - zagrożenia i wyzwania”. Wygłosiła go dr hab.Monika Bąk-Sosnowska z Zakładu Psychologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Uczestnikom wykładu zostały przedstawione procesy, które zachodzą u osób starzejących się. Część z nich to procesy naturalne, które związane są ze starzeniem się organizmu i ich występowanie nie powinno budzić większego zaniepokojenia. Procesy te dotyczą sfery zmysłów, fizjologii, relacji społecznych, jak również emocji i sfery duchowej. Do najczęściej występujących zmian (naturalnych) w procesie starzenia się należą: utrata ostrości wzroku, niedosłyszenie starcze, szum w uszach, okresowe zaburzenia snu, gorsze radzenie sobie z emocjami, większa potrzeba poczucia bezpieczeństwa, wzmożona potrzeba autonomii (samostanowienia i decydowania o sobie), tendencja do obniżenia nastroju, wstyd z powodu starzenia się, gerontofobia (strach przed starością), osłabienie wyobraźni przestrzennej, osłabienie pamięci krótkotrwałej. W okresie starzenia się mogą również występować procesy patologiczne, które wymagają interwencji lekarza lub innego specjalisty. Należą do nich m.in: zespoły otępienne, depresja, ciężkie zaburzenia snu, epizody utraty kontaktu z rzeczywistością, omamy i urojenia.

Uczestnicy podczas wykładu mieli okazję wykonać kilka krótkich testów psychologicznych oraz wypełnić kwestionariusz, który jest częścią ważnego projektu naukowego realizowanego obecnie w Zakładzie Psychologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ostatnią częścią spotkania były pytania dotyczące treści wykładu oraz wspólna dyskusja.

Następne zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbędą się dopiero po wakacjach, 15 września.

 

Autorzy tekstów, Cogiel Renata Katarzyna, Najnowsze

N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
23 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Dzisiaj: 23.09.2018