Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się na kolejnych zajęciach

W sobotę 30 czerwca w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego studenci UTW wysłuchali piątego wykładu.

Słuchacze UTW podczas wykładu

Słuchacze UTW podczas wykładu

zdjęcie: Renata Katarzyna Cogiel

Renata Katarzyna Cogiel

2018-06-30

Nowy Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) został stworzony przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach i Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej. Do współpracy przy jego tworzeniu zaproszono także Śląską Izbę Lekarską oraz inne Uniwersytety Trzeciego Wieku działające w województwie śląskim.

Piąty wykład zatytułowano „Psychologiczne aspekty starzenia się - zagrożenia i wyzwania”. Wygłosiła go dr hab.Monika Bąk-Sosnowska z Zakładu Psychologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Uczestnikom wykładu zostały przedstawione procesy, które zachodzą u osób starzejących się. Część z nich to procesy naturalne, które związane są ze starzeniem się organizmu i ich występowanie nie powinno budzić większego zaniepokojenia. Procesy te dotyczą sfery zmysłów, fizjologii, relacji społecznych, jak również emocji i sfery duchowej. Do najczęściej występujących zmian (naturalnych) w procesie starzenia się należą: utrata ostrości wzroku, niedosłyszenie starcze, szum w uszach, okresowe zaburzenia snu, gorsze radzenie sobie z emocjami, większa potrzeba poczucia bezpieczeństwa, wzmożona potrzeba autonomii (samostanowienia i decydowania o sobie), tendencja do obniżenia nastroju, wstyd z powodu starzenia się, gerontofobia (strach przed starością), osłabienie wyobraźni przestrzennej, osłabienie pamięci krótkotrwałej. W okresie starzenia się mogą również występować procesy patologiczne, które wymagają interwencji lekarza lub innego specjalisty. Należą do nich m.in: zespoły otępienne, depresja, ciężkie zaburzenia snu, epizody utraty kontaktu z rzeczywistością, omamy i urojenia.

Uczestnicy podczas wykładu mieli okazję wykonać kilka krótkich testów psychologicznych oraz wypełnić kwestionariusz, który jest częścią ważnego projektu naukowego realizowanego obecnie w Zakładzie Psychologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ostatnią częścią spotkania były pytania dotyczące treści wykładu oraz wspólna dyskusja.

Następne zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbędą się dopiero po wakacjach, 15 września.

 

Autorzy tekstów, Cogiel Renata Katarzyna, Najnowsze

Kim jesteśmy?

Rozważania różańcowe

N P W Ś C P S
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
Dzisiaj: 17.02.2019