14 czerwca – Światowy Dzień Krwiodawcy

Krew to jeden z najcenniejszych leków, ratujących ludzkie życie.

zdjęcie: www.pixabay.com

Oprac. s.M. Aleksandra Leki CSSE

2018-09-07

W 2017 roku w Polsce ponad 600 tys. osób podzieliło się swoją krwią z innymi.

Kto potrzebuje krwi?

Codziennie tysiące Polaków potrzebują krwi. Wśród nich są nie tylko ofiary wypadków, czy osoby wymagające operacji, ale także przewlekle chorzy, m.in. na białaczkę oraz inne choroby krwi.

Kto może oddać krew?

Zdrowe osoby pomiędzy 18 a 65 rokiem życia.

Dlaczego trzeba oddawać krew?

Krwi nie da się niczym zastąpić ani jej w żaden sposób wyprodukować, dlatego trzeba się nią dzielić.

Czy oddawanie krwi jest bezpieczne?

Przed oddaniem krwi, od dawcy pobiera się do badania próbkę krwi, by stan jego zdrowia mógł ocenić lekarz. Do pobierania krwi używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, więc nie ma możliwości zarażenia żadną chorobą. Oddawanie krwi nie boli, tylko sam moment wkłucia może być trochę nieprzyjemny. Oddawanie krwi nie osłabia i nie uzależnia. Zdrowy organizm szybko się regeneruje. Uzupełnia tyle krwi, ile jej ubyło, nigdy mniej ani więcej. W razie wątpliwości, czy można oddać krew, wystarczy sprawdzić listę przeciwwskazań na stronie www.twojakrew.pl lub zapytać lekarza.

Gdzie można oddać krew?

W Polsce pobór krwi jest zarezerwowany tylko dla placówek wchodzących w skład Publicznej Służby Krwi. Do pobierania krwi i oddzielania jej składników uprawnione są wyłącznie: Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA (dawniej MSW) oraz ich oddziały i stacje terenowe. W Polsce jest 21 RCKiK oraz wspomniane wyżej 2 centra resortowe. 16 z nich znajduje się w stolicach województw, kolejne 5 w miastach powiatowych (Słupsk, Kalisz, Radom, Wałbrzych, Racibórz). Oprócz stałych punktów w postaci centrów oraz oddziałów terenowych krew pozyskiwana jest na akcjach wyjazdowych, zarówno w mobilnych „krwiobusach”, jak i stałych punktach.

Dane statystyczne

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2017 r. funkcjonowały 23 regionalne centra krwiodawstwa oraz 140 oddziałów terenowych. Liczba krwiodawców wyniosła 612,8 tys. osób, w tym 612,6 tys. honorowych. W porównaniu z rokiem poprzednim (2016), liczba krwiodawców zmniejszyła się o 9,4 tys. osób. Dokonano 1305,6 tys. donacji krwi i jej składników, w tym 1225,7 tys. donacji krwi pełnej. Wyprodukowano 1193,5 tys. jednostek koncentratu krwinek czerwonych i 1318,2 tys. jednostek świeżo mrożonego osocza.

Największą liczbę krwiodawców zarejestrowano w województwie wielkopolskim – 68,7 tys. osób, a w dalszej kolejności w województwie mazowieckim (68,7 tys. dawców) i województwie śląskim (65,5 tys. dawców). Krwiodawcy z tych trzech województw stanowili 33,1% ogółu wszystkich dawców krwi. Najmniej osób oddało krew w placówkach zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego – 13,6 tys. osób.

Najwięcej krwiodawców w przeliczeniu na 10 tys. ludności odnotowano w województwie podlaskim – 293 osoby, natomiast najmniej w województwie lubelskim – 118 osób. W województwie wielkopolskim, w którym zarejestrowano największa liczbę dawców, wskaźnik liczby krwiodawców na 10 tys. ludności wyniósł 197 osób. W województwach mazowieckim i śląskim, pomimo wysokiej liczby krwiodawców, odnotowano wskaźniki na poziomie poniżej średniej w kraju (odpowiednio 128 osób i 144 osoby na 10 tys. ludności).

Dane statystyczne pochodzą z raportu GUS „Krwiodawstwo w 2017 r.”, https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5513/18/1/1/krwiodawstwo_w_2017_r..pdf

Linki do stron dotyczących krwiodawstwa:

► www.krwiodawcy.org

► www.twojakrew.pl

► www.nck.gov.pl

Autorzy tekstów, S. Aleksandra, Polecane

Kim jesteśmy?

Rozważania różańcowe

N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26
28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Dzisiaj: 21.01.2019