Jezus jest chlebem życia

Tylko Bóg może zaspokoić nasze najgłębsze duchowe pragnienia.

Marcin Kubeczko - lekarz hospicjum

2018-04-17

II Rok czytań
J 6, 30-35

Ludzie nieustannie oczekiwali i wciąż oczekują od Jezusa znaków, aby udowadniał i potwierdzał swą moc i Boskość. A otrzymujemy od Pana więcej niż zwykle oczekujemy. Bóg nie tylko odpowiada na nasze podstawowe potrzeby. Jest Jedynym, który może odpowiedzieć na nasze najgłębsze, duchowe pragnienia, wypływające z faktu, że zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo.

Jezus Zmartwychwstał, ale nie znaczy to wcale, że gdzieś się od nas oddalił, że jest w jakiejś innej rzeczywistości. Został z nami, i to bardzo blisko, w sposób wręcz niepojęty. Możemy przyjmować Boga Wszechmocnego, Stwórcę Wszechświata w małym kawałku chleba, w Komunii Świętej.

To największa z tajemnic. Czasem chcielibyśmy, by Bóg okazał swoją potęgę i siłę, a On działa łagodnie, cierpliwie, On nas zaprasza, On na nas czeka.  Pozostawia nam niczym nieskrępowaną wolę, byśmy mogli w wolności wybierać Go jako Naszego Pana. Przyjmując Go do naszego serca, obdarza nas łaską i mocą, potrzebną do tego, by kierować wzrok ku niebu, ku Niemu, pośród rozmaitych trudności. Eucharystia jest prawdziwym źródłem życia i jego szczytem.

Autorzy tekstów, Kubeczko Marcin, Rozważanie

Kim jesteśmy?

Rozważania różańcowe

N P W Ś C P S
28 29 30 31 1 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Dzisiaj: 19.11.2018