Autorzy tekstów, Kortyczko Elżbieta, Rozważanie

Miłość Boża bez granic

Elżbieta Kortyczko - lekarz

dodane 2018-03-11 06:35

zdjęcie: Elżbieta Kortyczko

Czy wierzę w miłość Boga Ojca, który pragnie dla mnie życia wiecznego?

IV Niedziela Wielkiego Postu. Rok B
J 3, 14-21

Bóg z miłości do mnie, do ciebie, zesłał Swojego Jednorodzonego Syna, abym, jeśli w Niego uwierzę, miała życie wieczne.

Co znaczy wierzyć? Słuchać, przyjąć umysłem i wolą, i realizować, czyli żyć wiarą, żyć Jezusem, chodzić w świetle. Jezus jest jedynym światłem w świecie ciemności, danym przez Boga tobie i mnie. W każdej Mszy Św. dotykam Kalwarii, gdzie wywyższono Syna Człowieczego, tu spływają na mnie łaski Sakramentów Św.

Brak wierności Bogu, szydzenie z Bożych napomnień, lekceważenie Bożych posłańców, wzmaga gniew Pana. Gdy nie prowadzę życia sakramentalnego (Spowiedź Św., Komunia Św.) i nie spływa na mnie Boża łaska, wówczas diabeł ma do mnie łatwy dostęp i mogę wpaść w niewolę grzechu, podobnie jak Izraelici, wycięci mieczem Nabuchodonozora, czy uprowadzeni do Babilonu.

Pan Bóg jest wierny swojemu przymierzu ze mną, z tobą. Bóg jest bogaty w miłosierdzie i mnie, umarłą na skutek grzechu, przywraca razem z Chrystusem do życia. Jestem zbawiona łaską Boga przez wiarę, która jest darem Boga.

Panie Jezu, Ty jesteś Królem mojego serca, mojego życia, Ty jesteś moim Jedynym Panem.

N P W Ś C P S
1 2 3 4 5
8 9 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Dzisiaj: 21.07.2018