Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia. Wprowadzenie

zdjęcie: Księgarnia św. Jacka

2018-09-05

Wprowadzenie do polskiego wydania Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia

Z radością przekazujemy polskie tłumaczenie Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia, przygotowanej przez Papieską Radę ds. Służby Zdrowia. Dzieje się to w rok po śmierci Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, przewodniczącego tejże Rady w latach 2009-2016. Sam Arcybiskup Zimowski troszczył się o wydanie Karty i przygotował do niej Wstęp. Można zatem ten dokument w dużej mierze uznać za duchowy testament Księdza Arcybiskupa.

Decyzja o trybie i miejscu wydania polskiego tłumaczenia Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia zapadła podczas Międzynaro­dowej Konferencji „Fides et ratio w służbie człowiekowi choremu, czyli o spotkaniu teologii i medycyny. 25 lat światowych dni chorego", która odbyła się 27-28 lutego 2017 w Katowicach, a została zorganizowana przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Apostolstwo Chorych. Dla przygotowania polskiego tłumaczenia dokumentu Rada Wydziału Teologicznego UŚ powoła­ła komitet naukowy, zaś samo wydanie Karty zostało powierzone Księgarni św. Jacka w Katowicach.

Ważną rolę w promocji Dokumentu podejmuje Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia, jej diecezjalne odpowiedniki, a także Apo­stolstwo Chorych. Wydanie Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia stanowi bowiem okazję do dalszego zacieśnienia współpracy między osobami zaangażowanymi zarówno w życie Kościoła, jak i w służbę ludziom chorym. Polskie tłumaczenie Nowej Karty może też stać się punktem wyjścia do podejmowania w naszej Ojczyźnie pogłębionej debaty społecznej wokół etycznych aspektów działań medycznych.

Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do polskiego wydania Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia, życzymy, aby przyczy­niła się do pięknej i gorliwej służby na rzecz integralnie rozumianego dobra człowieka chorego i cierpiącego.

bp Stefan Regmunt
Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia


SPIS TREŚCI

Rozważania różańcowe

nd pn wt śr cz pt sb

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

Dzisiaj: 29.07.2021