Audycje radiowe, Autorzy tekstów, pozostali Autorzy, Multimedia, Najnowsze

W obliczu cierpienia i śmierci

Radio FARA, Archidiecezja Przemyska

dodane 2018-02-09 08:06

zdjęcie: http://przemyska.pl/

Do audycji „Godzina o rodzinie” w dniu 8 lutego 2018 r. została zaproszona Ryszarda Hataś, długoletnia nauczycielka Szkoły Medycznej w Przemyślu, prowadząca zajęcia praktyczne w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i na Oddziale Opieki Paliatywnej, która podzieliła się swoją refleksją dotyczącą trudnego momentu w życiu człowieka, związanego z chorobą i śmiercią.

Dlatego osoby zdrowe, szczególnie w rodzinie, powinny otoczyć szacunkiem osoby w podeszłym wieku oraz dać im należne wsparcie. Rodzina, dzięki więzom krwi, jest dla chorego najlepszym zabezpieczeniem w starości. Chory w otoczeniu najbliższej rodziny znajduje miłość i wsparcie w obliczu zbliżającej się śmierci, ale także rodzina jednoczy się w obliczu przeżywanego bólu i zbliżającej się śmierci jednego ze swoich członków, który kolejno przeżywa fazy związane ze swoją chorobą: fazę szoku, fazę sprzeciwu, fazę targowania, fazę miedzy nadzieja a depresją, w końcu zaś fazę zgody na odejście.

Ważnym terenem działania w zakresie ochrony życia człowieka chorego i człowieka w podeszłym wieku jest otoczenie opieką osoby umierające. Należy także wspierać rodziny opiekujące się chorymi. Często ci ludzie są bardzo zmęczeni fizycznie i psychicznie, przygnębieni, bezradni w obliczu choroby jednego ze swoich członków. W obliczu śmierci człowiek chce uporządkować swoje życie oraz dokonać życiowego bilansu. Duże znaczenie dla człowieka chorego ma możliwość uregulowania spraw związanych z wiarą. stąd wsparcie duszpasterskie będzie dla chorego wielkim wsparciem w trudnych chwilach. Należy takiego człowieka najpierw wysłuchać, a potem dać mu odpowiednie wsparcie, a nawet pomóc w godnym odejściu do wieczności.

Posłuchaj.

N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 23 24 25
27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Dzisiaj: 20.08.2018