Autorzy tekstów, S. Aleksandra, Najnowsze

Życie ofiarowane - konsekrowani w Polsce

Oprac. s. Aleksandra Leki

dodane 2018-02-02 09:11

zdjęcie: Archiwum własne

Dzień, w którym wspominamy ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni, od 1997 roku jest obchodzony jest w Kościele jako Dzień Życia Konsekrowanego.

Trudno chyba o bardziej trafną datę – wszak w tym dniu „wspomina się ofiarowanie Jezusa w Świątyni, gdzie Maryja i Józef przynieśli Dziecię, «aby Je poświęcić Panu» (Łk 2, 22). W tej ewangelicznej scenie objawia się tajemnica Jezusa, konsekrowanego przez Ojca, przychodzącego na świat, aby wiernie spełnić Jego wolę (por. Hbr 10, 5-7). Symeon, wskazując na Jezusa, przedstawia Go jako «światło na oświecenie narodów» (Łk 2, 32) i zapowiada proroczym słowem najwyższą ofiarę Jezusa dla Ojca oraz Jego końcowe zwycięstwo (por. Łk 2, 32-35). Ofiarowanie Jezusa w Świątyni staje się w ten sposób wymowną ikoną całkowitego oddania własnego życia dla tych, którzy powołani są, aby odtworzyć w Kościele i w świecie, poprzez rady ewangeliczne, charakterystyczne przymioty Jezusa – dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo” (Jan Paweł II, Orędzie na Dzień Życia Konsekrowanego, 1997).

Według danych z 2016 roku, w Polsce działa ponad 100 żeńskich zgromadzeń zakonnych tzw. czynnych, w których żyje około 19 tys. sióstr w 2230 domach zakonnych obecnych we wszystkich diecezjach.

Wśród wielu działań apostolskich, podejmowanych przez siostry zakonne, znajduje się także posługa wobec osób chorych, w której zaangażowanych jest ok. 1200 sióstr (w roku 2016 było to 30 lekarek, 223 pielęgniarki w szpitalach, 830 w innych zakładach i ośrodkach, 29 pielęgniarek środowiskowych i 177 opiekunek parafialnych). Zgromadzenia żeńskie prowadzą ok. 30 dzieł związanych z opieką medyczną; rozwija się sieć pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej.

Siostry zaangażowane są także w pomoc rodzinom, szczególnie wielodzietnym, samotnym matkom, kobietom w potrzebie. Podejmują inicjatywy zmierzające do przeciwdziałania zniewoleniu, prostytucji, handlowi ludźmi i pomoc ofiarom. Prowadzą również dzieła związane z różnego rodzaju pomocą charytatywną i społeczną: blisko 30 okien życia, ok. 210 domów opieki dla dzieci i dorosłych, ponad 100 dzieł zorganizowanych dla osób ubogich, bezdomnych. Są to również stołówki, noclegownie, domy wychodzenia z bezdomności, centrum zapobiegania wykluczeniu społecznemu, i inne.

Obok zgromadzeń czynnych, w Polsce działa również ok. 90 klasztorów kontemplacyjnych, reprezentujących 13 rodzin zakonnych. W roku 2016 przebywały w nich łącznie 1303 mniszki.

Zakony męskie w Polsce to wspólnota składająca się z 12152 zakonników, z czego na terenie Polski pracuje 8852 zakonników, natomiast za granicą 3300. W Polsce zakonnicy prowadzą 700 parafii, pod ich opieką znajduje się także 155 sanktuariów.

Niektóre zakony męskie zostały powołane do istnienia, by opiekować się chorymi, inne mają to jako jeden z ważnych elementów swego charyzmatu. Posiadają one w Polsce 6 szpitali, 13 hospicjów, 27 domów opieki społecznej, 14 aptek, 8 ośrodków ziołolecznictwa oraz 66 poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zakony męskie prowadzą również 17 ośrodków terapii dla osób uzależnionych; 29 ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych i szkół specjalnych; 4 hostele dla osób uzależnionych; 9 schronisk i noclegowni dla bezdomnych; 48 kuchni dla bezdomnych i ubogich.

Kolejnym rysem posługi charytatywnej zakonów męskich jest pomoc rodzinie, szczególnie rodzinom ubogim i wielodzietnym. Prowadzą one: 146 świetlic dla dzieci ubogich i z rodzin zagrożonych; 75 ośrodków pomocy rodzinie oraz 22 warsztaty terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych. Przy domach zakonnych działa 365 zespołów charytatywnych, skupiających osoby świeckie, służące pomocą rodzinom ubogim i potrzebującym.

Osoby konsekrowane to także ok. 1000 świeckich osób konsekrowanych, zrzeszonych w różnych instytutach. W tej liczbie jest też prawie 300 dziewic konsekrowanych, ok. 300 wdów, kilku wdowców.

W Dniu Życia Konsekrowanego ogarnijmy modlitwą osoby, które swoje życie oddały na własność Panu Bogu.


Oprac. na podstawie danych ze strony: http://www.zyciezakonne.pl.

N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 23 24 25
27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Dzisiaj: 20.08.2018