Autorzy tekstów, Dajmund Danuta, Rozważanie

Kto jest na pierwszym miejscu?

Danuta Dajmund

dodane 2017-11-11 09:34

Posiadanie „mamony” nie jest jeszcze grzechem, łatwo jednak staje się „okazją” możliwą do wykorzystania w wieloraki  – nie zawsze godziwy - sposób.

I Rok czytań
Łk 16,9-15

 

„Mamona” z dzisiejszej Ewangelii nie zawsze bywa złotem i tym, co utożsamiane jest z majętnością. Nie zawsze też brzęczy lub szeleści w czeluściach naszego portfela. Czasem oznaczać może jakąś inną rzecz, osobę, a nawet któreś z naszych uczuć. Posiadanie „mamony” nie jest jeszcze grzechem, łatwo jednak staje się „okazją” możliwą do wykorzystania w wieloraki  – nie zawsze godziwy - sposób.

Nieszczęście zaczyna się wówczas, gdy „mamona” – jakkolwiek rozumiana - zamiast służyć pomnażaniu dobra w człowieku , z sługi staje się jego panem. Stąd już prosta droga do chciwości, pychy i obłudy – tych trzech antywartości, które Jezus tak często piętnuje na kartach Ewangelii. I nie łudźmy się; swoich gorzkich słów nie kieruje On tylko do „chciwych na grosz faryzeuszy”. Ich adresatem bywa każdy z nas - „książę” i „żebrak”.  Każdy ten, kto zgromadzone – nawet w uczciwy sposób - środki materialne przeznacza na niecny cel, jak na przykład lichwa, wspieranie klinik aborcyjnych czy wszelkich innych działań godzących w życie i ludzką godność . To także i ten, kto nie chce i nie potrafi właściwie „zarządzać” swoimi dobrami i dzielić się nimi z bardziej potrzebującymi.

Grzeszy również ten, kto na pierwszym miejscu, zawsze należnym naszemu Bogu i Stwórcy, postawił jakąś inną wartość, która kradnie jego uwagę i wysiłek, zaprząta nadmiernie jego myśli, czy marnotrawi jego czas.

Staje się poddanym Złego i ten, kto pozwala zapanować nad sobą uczuciom gniewu, nienawiści, zazdrości, pychy i zachłanności, kto ulega nałogom czy innym złym skłonnościom.

Święty Łukasz przekazuje nam wszystkim słowa ostrzeżenia samego Jezusa: „Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie”.

Baczmy więc, aby nasze słowa i uczynki nie stały się „obrzydliwością w oczach Bożych”.

N P W Ś C P S
1 2 3 4 5
8 9 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Dzisiaj: 22.07.2018